Wat vonden bezoekers van vorig jaar?

Wat vonden een aantal deelnemers van de eerste motiemarkt?

Wetswinkel

“De Wetswinkel is de afgelopen jaren harder gegroeid dan het subsidiebedrag. Daarom hebben wij een motie opgesteld waarin de gemeenteraad het college oproept om er voor te zorgen dat de Wetswinkel als vrijwilligersorganisatie haar rol in de sociale infrastructuur kan innemen, ook door voldoende subsidie te krijgen. Bij de beleidsambtenaren lukte dat niet. Die hielden de boot af. En ook nu is het nog maar de vraag of we die subsidie krijgen. Maar in zijn algemeenheid ben ik erg enthousiast over de motiemarkt. Het was erg druk en erg onoverzichtelijk maar we wisten ons duidelijk te profileren. Vier partijen steunden onze motie en uiteindelijk is die in meerderheid aangenomen. Daarnaast hebben we goede contacten opgedaan met raadsleden, andere standhouders en heeft onze aanwezigheid geleid tot een overleg met wethouder Froukje de Jonge en de toezegging dat we worden uitgenodigd om mee te denken over het beleid.”

De Wetswinkel Almere helpt bij (juridische) problemen. De Wetswinkel geeft laagdrempelig advies of ondersteuning bij (sociaal-juridische) problemen.

Naam: Paul Tiebout
Organisatie: Wetswinkel Almere
Als: bestuurslid


Voedselbos Almere Haven

“We lazen pas drie weken van tevoren in de krant dat de motiemarkt zou komen en besloten direct mee te doen. Het Voedselbos is een initiatief waar eigenlijk niemand op tegen kan zijn. Het terrein is verwaarloosd. Er zitten vier scholen in de buurt, maar toch zie je er nooit kinderen spelen. En met het Voedselbos krijgt de plek een mooie functie. Op de motiemarkt kregen we ook veel fracties enthousiast. Het viel ons wel op dat je, door de enorme drukte, niet voor je eigen kraampje moest blijven hangen, maar actief op zoek moest gaan naar raadsleden. Iedereen stond open voor ons plan. Dat komt misschien ook omdat het niet politiek gevoelig ligt. En de inrichting kost ‘maar’ 6000 euro. Wij vonden de motiemarkt een goed en effectief initiatief. Je kan immers in korte tijd alle fracties benaderen. De motie is opgesteld en unaniem aangenomen. We verwachten eind dit jaar met de aanleg te kunnen beginnen.”

Het voedselbos in Park Uithof krijgt eetbare beplanting. De projectleiding van De Laren stelde dit deel open voor bewonersinitiatieven. Het voedselbos kon op veel sympathie rekenen.

Naam: Annemarie Westhoff
Organisatie: Voedselbos in Almere Haven 
Als: bewoner


Behoud Simpliade

“De gemeente heeft voor ons bankjes en een hek om het terreintje geregeld. Maar de afspraak is dat het terrein drie jaar na de start weer beschikbaar komt als bouwkavel. Jammer, want iedereen in de buurt is er blij mee, maar als we het willen kopen kost ons dat 90.000 euro. Dat is teveel geld. We grepen de motiemarkt aan om te kijken of er een mogelijkheid is om de geitenweide permanent te maken. Het was enorm druk maar daardoor hadden we ook flink wat belangstelling. Dat kwam misschien ook omdat we twee kippen hadden meegenomen. Veel partijen, maar vooral D66 en SP, wilden meedenken. Maar ook de politiek hikt tegen dat bedrag van 90.000 euro aan. Onze motie riep op om te onderzoeken wat mogelijk is. En de SP maakte er ook daadwerkelijk een motie van. Die kreeg steun van de raad. Nu wordt dus onderzocht wat er gedaan kan worden om de Simpliade te behouden, of de koopsom minder hoog te krijgen. We hebben geen garanties, dus wachten af. We hebben niets meer vernomen na die tijd.”

In het wijkje De Eenvoud in Noorderplassen is een bouwkavel – met hulp van de gemeente – ingericht als geitenweide. Het is de ‘Simpliade’ gedoopt. De bewoners moeten over een jaar de weide weer teruggeven aan de gemeente. Maar ze willen het graag houden.

Naam: Anne Matton
Organisatie: Simpliade
Als: bewoner


Stichting BWA Nederland (Begeleid Wonen Autisme)

“Wij zijn als BWA Nederland al langer bezig om een woonvoorziening in Almere te realiseren. De motiemarkt was voor ons een uitstekende gelegenheid om onszelf voor alle fracties te presenteren. Jammer dat we pas vrij kort van te voren te horen kregen dat deze mogelijkheid zich aandiende. We hebben, met hulp van raadsleden, een motie opgesteld die moet leiden tot de woonvoorziening. De motiemarkt was voor ons succesvol want de motie is omarmd en ook aangenomen. We hebben ook al gesproken met ambtenaren van de Dienst Stedelijke Ontwikkeling. De motiemarkt voldoet zeker aan een behoefte, maar in brede zin stikte het ook in het eigen succes. Het was veel te druk en er was ook te weinig tijd voor de raadsleden om alle 120 moties van die avond te verwerken. Daar hadden ze maar één week voor. Maar we zijn vooral positief. Een goede manier om in contact te komen met de raadsleden en ook met de burgemeester. Die liep ook rond.”

De Stichting BWA Nederland beijvert zich voor een woonvoorziening waar jongeren vanaf 18 jaar met de diagnose van een stoornis in het autistisch spectrum, onder begeleiding kunnen wonen.

Naam: George van Overbeeke
Organisatie: Stichting BWA Nederland
Als: secretaris


No Budget Restaurant Almere

“Wij hadden twee moties klaarliggen voor de motiemarkt. De eerste was om subsidie te krijgen voor Sinterklaas- en kerstcadeautjes. De tweede om een vaste plek voor ons No Budget Restaurant te krijgen en een eigen koksopleiding te starten op Mbo Niveau 2. We kregen veel aanloop van raadsleden. Maar het was voor ons teleurstellend om te horen dat we eigenlijk niets te zoeken hadden op de motiemarkt. Subsidie wordt namelijk niet in de raadzaal besproken, maar gaat altijd eerst via de ambtenaren van het Sociaal Domein. Dat is een langdurig traject. Het kan nu wel tot september duren voor we subsidie krijgen. En óf we subsidie krijgen. Dat duurt eigenlijk te lang. We hebben tijdens de motiemarkt ons gezicht kunnen laten zien, maar we zaten op de verkeerde plek. Jammer, want we hadden heel veel tijd en energie er ingestoken.”

Het No Budget Restaurant geeft minderbedeelden de kans om samen uit eten te gaan. Daarvoor worden buurtcentra als Kolkzicht en Poort omgetoverd tot pop-up restaurant. Het restaurant wil ook opleidingen gaan verzorgen.

Naam: Yvette Eersel (op de foto bestuurslid Mw. M. Slager)

Bestuurder i.o. STICHTING
Organisatie: No Budget Restaurant Almere
Als: Coördinator