Motiemarkt 2016

Veel enthousiasme bij overzichtelijkere Motiemarkt

De tweede Motiemarkt in de geschiedenis van Almere trok afgelopen dinsdag weer veel belangstellenden. Meer dan 150 Almeerders lieten zich er zien.

Als locatie was deze tweede editie niet gekozen voor de Burgerzaal, maar de langere B-vleugel van het Stadhuis. Tijdens de Motiemarkt proberen bewoners of organisaties met vooraf opgestelde moties raadsleden achter hun idee te krijgen.

In de B-vleugel stonden zeker vijftig initiatieven die zich soms zeer opvallend presenteerden. Zo had  de stichting Uitlaadklep een fraaie oldtimer neergezet om hun wens voor een eigen sleutelplaats kracht bij te zetten. Daarnaast was er de introductie van de ‘Dag van het Park’ en een initiatief voor een ‘Amstelpark-achtige’ speelplaats in het Cascadepark. Ook waren er sympathieke, kosteloze, ideeën. Zoals de motie ‘Transparantie moties’ om de voortgang van de moties beter met de indieners te communiceren.

Francinet van de stichting No Budget beijvert zich voor een gelegenheid waar armlastige Almeerders zeer voordelig kunnen eten terwijl de daarvoor benodigde kok een koksopleiding krijgt. “We deden ook mee aan de eerste Motiemarkt en kregen toen veel raadsleden mee voor een ander plan. Nu tonen ook veel raadsleden zich weer enthousiast.”

De gemeenteraadsleden bespreken dezer dagen welke moties hun aandacht krijgen en daarmee gerealiseerd worden. Wanneer de motie-indieners dat te horen krijgen? Dat hangt er vanaf of de motie ‘Transparante moties’ wordt aangenomen…

UPDATE 9 mei: 48 moties aangemeld

Afgelopen week is gebleken dat een aantal moties niet goed waren binnen gekomen bij de griffie. Deze zijn alsnog toegevoegd aan de lijst. U kunt het nieuwe overzicht hier downloaden (PDF). Nieuw zijn moties 6b (Eugenio), 9b (Vereniging Buitenstad), 26-b (Kwintes) en 30-a, b en c (Stichting Leisure Belang Almere).

42 moties aangemeld voor motiemarkt 2016

Afgelopen dinsdag 3 mei verstreek de deadline voor het aanleveren van ideeën voor de motiemarkt 2016. Vandaag (woensdag 4 mei) krijgen de raadsleden van de gemeenteraad het overzicht van alle ingediende moties: 42 in totaal, waarvan 9 alleen digitaal.

Bent u benieuwd naar de moties die zijn ingediend? U kunt het overzicht hier downloaden (PDF). U bent natuurlijk van harte welkom om dinsdag 10 mei vanaf 19.00 uur ook langs te komen tijdens de motiemarkt.

Meldt u zich aan voor de motiemarkt van Almere 2016?

Op 5 november 2015 organiseerde de gemeenteraad voor het eerst een motiemarkt. Een plek waar bewoners ideeën kunnen voorleggen aan de gemeenteraad die Almere mooier, groener, veiliger of socialer maken. Tijdens deze eerste editie werden er 120 ideeën gepresenteerd, waarvan er uiteindelijk 37 in de vorm van een motie in de gemeenteraad zijn besproken en elf door een meerderheid zijn aangenomen. 

De gemeenteraad vindt echter vooral het contact met bewoners belangrijk. Samen zijn we verbonden aan de stad Almere en de raad spreekt graag met u over waar (extra) aandacht voor nodig is. Daarom wil de gemeenteraad ook dit jaar een motiemarkt organiseren. Dit jaar vindt deze plaats op

dinsdag 10 mei, van 19.00 uur tot 21.30 uur in het stadhuis van Almere.

Tijdens deze motiemarkt kunt u met de gemeenteraad in gesprek over ideeën die u voor de stad heeft. En dat kan over elk onderwerp gaan.

Dit jaar is de motiemarkt gekoppeld aan de bespreking van de Voorjaarsnota. Bij de Voorjaarsnota kan de gemeenteraad het college van Burgemeester en Wethouders opdracht geven om zaken uit te werken voor de begroting. De gemeenteraad kan na de motiemarkt dus het college de opdracht geven om uw idee te verwerken in de begroting die eind 2016 gepresenteerd wordt. Zeker bij grotere ideeën biedt dit de kans om, eventueel ook samen met u als indiener, wat langer de tijd te nemen om uw idee verder uit te werken. Keerzijde is dat u pas eind van het jaar zekerheid heeft of uw idee ook daadwerkelijk uitgevoerd gaat worden! Waar deelnemers vorig jaar al na een week wisten waar ze aan toe waren, duurt dat dit jaar dus wat langer.

Vragen over de motiemarkt?

1. Waar wordt de motiemarkt gehouden? 
De Motiemarkt wordt gehouden in het stadhuis op het stadhuisplein 1. Let op: dit jaar is de motiemarkt niet in de burgerzaal, maar u kunt zich melden in de centrale ontvangsthal van het stadhuis!

2. Wanneer kan ik terecht op de motiemarkt? 
De motiemarkt begint om 19:00 uur, maar u kunt al vanaf 18:00 uur terecht om uw marktkraam op te bouwen. Om 18:45 uur heet de burgemeester u welkom. De motiemarkt wordt om 19:00 uur officieel gestart.

3. Een motie maken, is dat niet ingewikkeld? 
Helemaal niet. Een motie is een oproep om iets te doen, te laten of te veranderen. De raadsleden helpen u erbij.

4. Mogen plannen en ideeën geld kosten? 
Ja en nee! De raad is benieuwd naar alle denkbare plannen en ideeën die de stad ten goede komen! Hou er echter wel rekening mee dat er weinig geld beschikbaar is. Dit betekent dat moties die geld kosten, ten koste moeten gaan van iets anders.

Lees hier nog veel meer vragen en antwoorden...

Meldt u zich aan?

Dit is dé kans om invloed uit te oefenen op de toekomst van onze prachtige stad. Mocht u niet aanwezig kunnen zijn, dan kunt u uw idee via dit formulier ook digitaal aanleveren. Alle digitaal aangeleverde ideeën, worden aan alle raadsleden verspreid en aan een ideeënwand gehangen. Raadsleden kunnen uw idee dan alsnog adopteren.

Wij hopen u te mogen begroeten op 10 mei van 19.00 tot 21.30 uur tijdens de motiemarkt van de Raad van Almere. Aanmelden kan tot dinsdag 3 mei 12.00 uur!

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de raadsgriffie: raadsgriffie@almere.nl of 036 539 99 95.