Wat vonden een aantal deelnemers van de eerste motiemarkt?

Permanente Oudheidskamer Almere Haven

“Ik kijk met heel positief gevoel terug op de Motiemarkt. Ik had ook aan de eerste editie meegedaan met een andere stichting. Vooraf had ik – heel sneaky – alle raadsleden al een e-mail gestuurd dat ik aanwezig zou zijn bij de Motiemarkt. Door daar met een kraampje te staan kwam ik uiteindelijk in contact met vijf fracties die graag uitleg wilden. Ik vind het belangrijk dat er een Oudsheidskamer, een museum, over Almere komt. In de Oudheidskamer kan de geschiedenis van Almere worden vastgelegd en bezichtigd. De fracties nodigden mij uit om met een uitgewerkt plan te komen. Maar mijn plan was de Oudheidskamer zèlf. Voor een verder uitgewerkt plan moest ik medestanders zien te vinden en dat kreeg ik niet voor elkaar. Dan is er kennelijk geen behoefte aan en ik pas ervoor om aan een dood paard te trekken. Maar de Motiemarkt vind ik een geweldig middel om jezelf te presenteren. De volgende keer doe ik mee met een stichting waar ik lid van ben.”

De heer Gabriël Bassant verzocht in zijn motie het college om samen met een werkgroep een plan op te stellen voor een permanente Oudheidskamer in Almere Haven.

Naam: Gabriël Bassant
Organisatie: Gericht Presteren
Functie: nvt


Werken in ruil voor korting op contributie studentensport

“Je hoort vaak mensen mopperen dat de politiek nooit naar de burgers luistert, maar met de Motiemarkt wordt bewezen dat raadsleden juist graag geïnformeerd willen worden over de plannen die er leven bij burgers en organisaties als de onze. Het was de tweede keer dat wij met Agon bij de Motiemarkt aanwezig waren. Wij vinden het een prettige en laagdrempelige manier waarop je invloed kan uitoefenen op de politieke agenda. In 2015 hebben we dankzij de Motiemarkt contacten kunnen leggen met verschillende raadsleden en we hadden ook het idee dat ze ons iets gunden. Toch haalde de motie het toen niet. Deze keer was er unanieme steun. Het is ook mooi dat studenten korting kunnen krijgen op de contributie van een sportclub en zich tegelijkertijd inzetten voor de gemeente of organisaties. We zijn dat momenteel aan het opzetten. Ik heb een workshop mogen geven bij het Sportcafé en veel clubs bleken toen enthousiast.”

Studenten roeivereniging Agon verzocht het college om studentensport toegankelijker te maken door een kostenreductie op de contributie voor sportclubs in ruil voor werkzaamheden.

Naam: Daphne Schoenmakers
Organisatie: A.S.R.V. Agon
Functie: voorzitter


Oprichting Scoutingvereniging Scouting Novo Mundo in Almere Poort

“Dit jaar hebben we in Almere Poort de vereniging: Scouting Novo Mundo opgericht. Daaraan voorafgaand moesten wij aan onze naamsbekendheid werken. Ik moet zeggen dat het best lastig is om binnen de gemeentelijke organisatie de juiste ingang te vinden. De Motiemarkt was voor ons een mooi platform om ons als scoutingvereniging bekend te maken bij de raadsleden en het publiek. Bij de eerste editie hadden we geen motie gemaakt, bij de tweede wel. Die haalde het niet, maar via via werd ons wel de weg gewezen naar de juiste subsidiemogelijkheid. Daar zijn we toen uitstekend verder geholpen. Door op de Motiemarkt aanwezig te zijn, hebben we goede contacten met andere organisaties kunnen leggen zoals OnsCascadepark, Buurtcentrum Amerika en ook de gebiedsmanager in Almere Poort. Daar werken we nu ook mee samen. Veel raadsleden toonden oprechte interesse. Dat was hartverwarmend om mee te maken.”

Scouting Novo Mundo verzoekt het college om een startsubsidie van 1000 euro en hulp bij het zoeken naar een locatie voor een opslagcontainer om groot spelmateriaal op te slaan.

Naam: Ellen Singendonk
Organisatie: Scouting Novo Mundo
Functie: voorzitter


Verder uitrollen van door regie ondersteunend taalonderwijs op maat 

“De gemeente zet de Motiemarkt, mijns inziens, in om burgers bij de politiek te betrekken en om meer zicht te krijgen op welke punten eventueel bijgesteld moet worden of om te ontdekken welke zaken te weinig in beeld zijn. Wij van Kwintes hebben de Motiemarkt creatief kunnen gebruiken om extra aandacht en ondersteuning te krijgen voor onze belangrijke nieuwe thema’s. We geven op Activeringscentrum Jan Steen gratis regie ondersteunend taalonderwijs aan inburgeraars. Voor mensen die lijden onder traumatische gebeurtenissen is de opname van nieuwe informatie vaak  problematisch. Dat vraagt om veel coördinatie, die nu in handen is van een activeringscoach, die betaald wordt door Kwintes; een situatie die zo niet door kan gaan als daar geen geld bij komt.  Doordat er een motiemarkt was, konden we met een motie hierover in een keer veel raadsleden bereiken, waar we anders alle fracties apart voor hadden moeten benaderen. En het heeft gewerkt. De meeste raadsleden waren zeer geïnteresseerd en onze motie is goed in het vizier gekomen zeker ook omdat we niet stijf bij ons kraampje bleven staan, maar ook actief contact gezocht hebben met de raadsleden op de markt. De motie heeft steun gekregen en er zijn ook vervolgafspraken gemaakt.”

Door regie ondersteunend taalonderwijs op maat in activeringscentra komt de integratie van asielzoekers versneld op gang.

Naam: Hilleke Linthorst
Organisatie: Kwintes
Functie:  Kwartiermaker


Het aanschaffen en plaatsen van een sokkel voor beeld

“Vlinderkindjes zijn kinderen die overlijden voor de 24e week van de zwangerschap. Die worden dan nog niet officieel erkend. We wilden een gedenkplaats. Dat beeld is prachtig, maar we hebben daar wel een sokkel voor nodig. Best een heftig onderwerp, natuurlijk. In de motie riepen we daartoe op en het ging fantastisch. In drie kwartier hadden we voldoende steun en was die eigenlijk dus al aangenomen. Ik moet zeggen dat we ook  geluk hadden me onze kraam. De Motiemarkt werd dit keer in de B-passage gehouden en wij stonden praktisch vooraan. Iedereen die binnenkomt is dan nog vol aandacht. Wat dat betreft was de gemengde opstelling van het jaar daarvoor, in de Burgerzaal, beter. Maar de Motiemarkt blijft ook in deze vorm een uitstekende manier om jezelf te laten zien. Wij waren supergelukkig, natuurlijk. Zeker ook omdat het enthousiasme bij de gemeente groot gebleven is.”

De stichting heeft via omroep Max het beeld ‘De Vlinderhand’ ontvangen en wil daar een beschermkap of hekwerk voor realiseren in de Vlindertuin Inaya, Almere-Buiten.

Naam: Liesbeth van Klaveren
Organisatie: stichting Wensjes
Functie: secretaris