Heeft u een idee voor Almere?

Hoe kunt u een idee indienen?

Wilt u een kraampje reserveren?

Diverse vragen

Internet, pers, publiciteit

Is uw vraag nog niet beantwoord?

Neem dan contact op met de raadsgriffie!

Telefoon: 036 539 99 95
E-mail: Raadsgriffie@almere.nl
Twitter: twitter.com/raadvanalmere
Facebook: RaadvanAlmere