Als inwoner van Almere kunt u meedoen aan een online panel. Zo’n tweeduizend inwoners doen vrijwillig aan deze vraagbaak mee. De raad kan dit raadspanel een vraag stellen over een actueel onderwerp, zoals bijvoorbeeld de ontwikkelingen in Poort of in het Almeerse basisonderwijs, of hoe veilig u uw buurt vindt. Met uw reacties over dat ene actuele onderwerp in het achterhoofd neemt de raad dan een besluit. U kunt zich aanmelden voor dit online panel of u kunt de app Yourpinion downloaden op uw smartphone.

Laat uw mening horen

De gemeenteraad vindt het prettig als inwoners hun mening laten horen over actuele onderwerpen die op de Politieke Markt elke donderdagavond aan bod komen. U kunt dus - na de gemeenteraadsverkiezingen - uw stem regelmatiger laten horen via dit raadspanel. Uw opinie beïnvloedt raadsleden immers hoe zij tegen een onderwerp aankijken. Zij kunnen de uitkomsten van het raadspanel meenemen in hun besluitvorming.

Wilt u invloed op de lokale politiek? Meld u aan voor het raadspanel!

Wilt u zich aanmelden voor het raadspanel? Vul dan uw gegevens in via de knop hieronder. Wij vragen u hier om een aantal gegevens in te vullen die wij nodig hebben om te bepalen of - en in welke mate - het raadspanel een goede afspiegeling is van de Almeerse bevolking. Uiteraard gaan wij zeer zorgvuldig om met deze gegevens.

Hier kunt u zich aanmelden voor het raadspanel.

Laatste raadspanelonderzoek uitgelicht:

Uitkomsten onderzoek naar communicatiekanalen van de gemeenteraad

Van 26 juni tot en met 10 juli 2017 is een vragenlijst uitgezet onder het raadspanel en bewoners van Almere (open link) met vragen omtrent de communicatiekanalen van de gemeenteraad en interesse in lokale (Almeerse) politiek. In totaal hebben 722 leden van het raadspanel (43%) en 138 andere bewoner van Almere de vragenlijst ingevuld (totaal 860 respondenten). De respondenten waren gemiddeld 56 jaar, van hen was 61% man. Gemiddeld wonen de respondenten 24 jaar in Almere. In dit verslag vindt u de belangrijkste conclusies van het onderzoek. Waar relevant worden de conclusies gespiegeld aan de resultaten van het onderzoek dat in maart 2015 aan het raadspanel is voorgelegd (destijds 710 respondenten).

Een aantal resultaten:

  • 69% van de respondenten heeft de website wel eens bezocht. Dat is iets hoger dan in 2015 (toen: 61%). Gemiddeld krijgt de site een 6,2 (2015: 6,8)
  • 60% van de respondenten ontvangt nog niet de nieuwsbrief. Van de 40% respondenten die de nieuwsbrief wel ontvangen, leest 37% hem altijd of regelmatig. Gemiddeld krijgt de nieuwsbrief een 6,8 (2015: 6,9)
  • 74% van de respondenten geeft aan de krantenpagina altijd of regelmatig te lezen. Dit is ongeveer gelijk aan twee jaar geleden. Gemiddeld krijgt de pagina een 6,8 (2015: 7,1).
  • 15% van de respondenten heeft het Twitteraccount van de gemeenteraad wel eens bezocht. Twee jaar geleden was dat 13%. Gemiddeld krijgt het Twitteraccount een 5,7 (2015: 5,4)
  • 19% van de respondenten heeft de Facebookpagina wel eens bezocht (twee jaar geleden: 9,7%) Gemiddeld krijgt het Facebookaccount een 6,2 (2015: 5,0)
  • Uiteindelijk vindt 59% van de respondenten dat ze voldoende geïnformeerd worden over de Almeerse gemeenteraad en geeft 87% geen communicatiekanaal te missen.

In dit verslag vindt u alle conclusies van het onderzoek.   

Afgeronde raadspanelonderzoeken

2017

2016

2015

2014 

 2013

2012

2011

 2010

 2009

2008

2007

2006