Als inwoner van Almere kunt u meedoen aan een online panel. Zo’n tweeduizend inwoners doen vrijwillig aan deze vraagbaak mee. De raad kan dit raadspanel een vraag stellen over een actueel onderwerp, zoals bijvoorbeeld de ontwikkelingen in Poort of in het Almeerse basisonderwijs, of hoe veilig u uw buurt vindt. Met uw reacties over dat ene actuele onderwerp in het achterhoofd neemt de raad dan een besluit. U kunt zich aanmelden voor dit online panel of u kunt de app Yourpinion downloaden op uw smartphone.

Laat uw mening horen

De gemeenteraad vindt het prettig als inwoners hun mening laten horen over actuele onderwerpen die op de Politieke Markt elke donderdagavond aan bod komen. U kunt dus - na de gemeenteraadsverkiezingen - uw stem regelmatiger laten horen via dit raadspanel. Uw opinie beïnvloedt raadsleden immers hoe zij tegen een onderwerp aankijken. Zij kunnen de uitkomsten van het raadspanel meenemen in hun besluitvorming.

Wilt u invloed op de lokale politiek? Meld u aan voor het raadspanel!

Wilt u zich aanmelden voor het raadspanel? Vul dan uw gegevens in via de knop hieronder. Wij vragen u hier om een aantal gegevens in te vullen die wij nodig hebben om te bepalen of - en in welke mate - het raadspanel een goede afspiegeling is van de Almeerse bevolking. Uiteraard gaan wij zeer zorgvuldig om met deze gegevens.

Hier kunt u zich aanmelden voor het raadspanel.

Laatste raadspanelonderzoek uitgelicht:

Uitkomsten onderzoek vuurwerk

In september van dit jaar presenteerde het onderzoeksinstituut TNS NIPO het rapport ‘Vuurwerk – discussie in beweging’. Uit diverse hoeken lijkt er sprake te zijn van een toenemend geluid voor een vuurwerkverbod, zoals bijvoorbeeld in Hilversum het geval is. Ook in Almere is vorig jaar in de gemeenteraad de discussie gevoerd of er vuurwerkvrije zones ingevoerd zouden moeten worden.

Het TNS NIPO onderzoek geeft geen specifieke cijfers van Almere. Daarom wilde GroenLinks graag van het raadspanel weten wat de mening van het panel is omtrent vuurwerk. GroenLinks wil de resultaten van het onderzoek gebruiken bij de bespreking van dit onderwerp in de gemeenteraad. Om de resultaten te kunnen vergelijken met het onderzoek van TNS NIPO, bestond de vragenlijst uit een aantal vragen uit dit onderzoek. De vragenlijst is opengezet op 14 oktober 2016 en gesloten op 24 oktober.

Omdat vuurwerk een breed thema is in de samenleving, is de vragenlijst ook via een open link uitgezet onder de bewoners van Almere. Via Twitter en Facebook zijn hierover berichten verspreid. Dat het thema breed leeft, blijkt uit de respons op beide berichten: het twitterbericht heeft 1.856 weergaven bereikt en een interactiepercentage van 4,7% (gemiddeld heeft het account van de gemeenteraad een interactiepercentage van 1,2%). Het Facebookbericht heeft (met een klein promotiebudget) 26.685 personen bereikt, is 140 keer gedeeld en heeft 84 reacties ontvangen. Dat alles heeft in totaal geleid tot een respons van 923 personen uit het raadspanel (54%) en 2.046 personen die de open vragenlijst hebben ingevuld. Ter vergelijking: het TNS NIPO onderzoek heeft een aantal respondenten van 1.122.

Een aantal conclusies van het onderzoek zijn:

  •  Vooral de respondenten tussen de 0 en 24 jaar vinden mooi vuurwerk en feestelijk geknal erg belangrijk, onder ouderen scoort voornamelijk gezelligheid erg hoog
  • De voornaamste activiteiten van Almeerders tijdens Oud en Nieuw zijn: samenkomen met vrienden (79%), televisie programma’s kijken (51%) en het (klaarmaken van) eten en drinken (49%).
  • De grondhouding van Almeerders ten opzichte van vuurwerk lijkt iets positiever te zijn dan het gemiddelde van Nederland.
  • Van de respondenten van onze enquête staat 40% zeer positief tegenover het verbieden van knalvuurwerk voor consumenten, 38% ziet graag een verbod in het centrum met een vuurwerkshow van de gemeente en 37% wil graag de vuurwerkvrije zone’s uitbreiden.
  • De meeste respondenten van zowel het raadspanel als TNS NIPO vinden dat er een algeheel verbod moet komen op consumentenvuurwerk, met (de mogelijkheid tot) een vuurwerkshow.

In dit verslag vindt u alle conclusies van het onderzoek.   

Afgeronde raadspanelonderzoeken

2016

2015

2014 

 2013

2012

2011

 2010

 2009

2008

2007

2006