Als inwoner van Almere kunt u meedoen aan een online panel. Zo’n tweeduizend inwoners doen vrijwillig aan deze vraagbaak mee. De raad kan dit raadspanel een vraag stellen over een actueel onderwerp, zoals bijvoorbeeld de ontwikkelingen in Poort of in het Almeerse basisonderwijs, of hoe veilig u uw buurt vindt. Met uw reacties over dat ene actuele onderwerp in het achterhoofd neemt de raad dan een besluit. U kunt zich aanmelden voor dit online panel of u kunt de app Yourpinion downloaden op uw smartphone.

Laat uw mening horen

De gemeenteraad vindt het prettig als inwoners hun mening laten horen over actuele onderwerpen die op de Politieke Markt elke donderdagavond aan bod komen. U kunt dus - na de gemeenteraadsverkiezingen - uw stem regelmatiger laten horen via dit raadspanel. Uw opinie beïnvloedt raadsleden immers hoe zij tegen een onderwerp aankijken. Zij kunnen de uitkomsten van het raadspanel meenemen in hun besluitvorming.

Wilt u invloed op de lokale politiek? Meld u aan voor het raadspanel!

Wilt u zich aanmelden voor het raadspanel? Vul dan uw gegevens in via de knop hieronder. Wij vragen u hier om een aantal gegevens in te vullen die wij nodig hebben om te bepalen of - en in welke mate - het raadspanel een goede afspiegeling is van de Almeerse bevolking. Uiteraard gaan wij zeer zorgvuldig om met deze gegevens.

Hier kunt u zich aanmelden voor het raadspanel.

Laatste raadspanelonderzoek uitgelicht:

Uitkomsten raadspanel Taxivervoer Almere

Op 10 januari 2017 verscheen op Omroep Flevoland het bericht dat er sprake zou zijn van een taxioorlog in Almere, vooral rondom het station Almere Centrum. De VVD heeft naar aanleiding van de berichtgeving op Omroep Flevoland schriftelijke vragen gesteld aan het college van Burgemeester en Wethouders. Begin februari heeft het college op deze vragen geantwoord dat er geen taxioorlog is en dat reizigers geen risico lopen.

De VVD vroeg zich af in hoeverre klanten bekend zijn met het feit dat keuzevrijheid bestaat ten aanzien van de keuze voor een taxi en dat taxi’s elkaar kunnen beconcurreren door verschillende prijzen te hanteren. Ook wilde de VVD van bewoners weten of chauffeurs van taxi’s in Almere zich bemoeien met de keuze van de klant. Voor de VVD is het namelijk belangrijk dat voor klanten duidelijk zichtbaar is dat zij niet verplicht zijn om bij de eerste taxi in de rij in te stappen. Die zichtbaarheid zou bijvoorbeeld bereikt kunnen worden door het plaatsen van een bord waarop staat dat klanten vrij zijn om een taxi te kiezen.

Daarom heeft de VVD een korte vragenlijst voorgelegd aan het raadspanel. Deze is opengezet op 30 maart 2017 en gesloten op 10 april. Van het raadspanel (1726) heeft 45% gereageerd (784), daarnaast heeft een aantal leden de vragenlijst niet volledig ingevuld. Hiervan zijn er nog 12 meegenomen in de resultaten. Daarnaast is er nog een open link geplaatst op sociale media van de gemeenteraad (Facebook en Twitter). Deze open link is door 17 mensen volledig ingevuld. Dat maakt dat het totaal aantal respondenten van dit onderzoek 813 is.

Belangrijkste resultaten:

  • Een vijfde van de respondenten (n=162) geeft wel aan gebruik te maken van een taxi in Almere. Deze respondenten maken over het algemeen een paar keer per jaar gebruik van een taxi.
  • De meeste respondenten (62%) wisten nog niet dat klanten niet verplicht zijn om bij een rij taxi’s in de voorste taxi te stappen. Tegelijkertijd geeft 67% van de respondenten aan deze keuzevrijheid wel belangrijk te vinden. Meer dan een kwart (26%) heeft er nog nooit over nagedacht.
  • Twee derde van de respondenten heeft nog nooit geprobeerd om in een andere taxi te stappen dan de voorste. Van de 33% die dat wel heeft gedaan heeft een meerderheid van 71% een of meerdere keren meegemaakt dat chauffeurs vroegen om toch in de voorste taxi plaats te nemen. Van hen geeft 62% aan daarbij niet vrienden, maar ook niet direct onvriendelijk te zijn behandeld
  • Een meerderheid van de respondenten (68%) geeft aan dat zij eerder zouden overwegen in een andere taxi te stappen dan de voorste als er op taxistandplaats Almere Centrum een bord zou zijn waarop de keuzevrijheid van klanten vermeld staat.
  • 64% van de respondenten geeft aan niet te weten dat er voor taxi’s ook maximumtarieven zijn.
  • Van de respondenten geeft 69% aan het belangrijk te vinden dat taxi’s op prijs kunnen concurreren.

In dit verslag vindt u alle conclusies van het onderzoek.   

Afgeronde raadspanelonderzoeken

2016

2015

2014 

 2013

2012

2011

 2010

 2009

2008

2007

2006