Formatie

Mogelijke coalitie gaat graag met u in gesprek

Op 21 maart jl. waren de gemeenteraadsverkiezingen. U heeft toen uw stem uit kunnen brengen op de nieuwe raadsleden voor de gemeenteraad van Almere. De VVD werd de grootste partij, nu met 8 leden in de raad. Daarom mochten zij het voortouw nemen in de gesprekken over wie de nieuwe coalitie (samenwerking van een meerderheid in de raad) gaan vormen en dus ook de nieuwe wethouders voor het college van burgemeester en wethouders gaan leveren.

De VVD is toen gelijk, onder leiding van informateur Ard van der Steur, het gesprek aangegaan met alle politieke partijen in de gemeenteraad. Met partijen die zetels gewonnen hebben, maar ook met de partijen die zetels verloren. Uiteindelijk heeft de informateur op basis van deze gesprekken een advies uitgebracht welke partijen volgens hem als eerste zouden moeten gaan onderzoeken of zij de komende vier jaar kunnen samenwerken. Op basis van dit advies is de VVD de onderhandelingen begonnen met de PvdA, D66, GroenLinks en ChristenUnie.

Hilde van Garderen (fractievoorzitter van de VVD): “De gesprekken die we tot nu toe gevoerd hebben zijn constructief en voorspoedig verlopen. Ze hebben ons overtuigd van de invulling die we samen voor ogen hebben voor de stad. Natuurlijk hebben wij als partijen zelf al veel ideeën over de opgaves voor Almere in de aankomende jaren. Maar wij zijn erg benieuwd naar de ideeën en opvattingen van de organisaties en inwoners uit onze stad. Daarom nodigen wij hen graag uit op 21 april om hierover van gedachten te wisselen.”

Zaterdag 21 april zal er op twee locaties worden gesproken met organisaties en inwoners. In de ochtend wordt vanaf 9.00 uur aan de hand van verschillende thema’s met organisaties gesproken die hiertoe specifiek worden uitgenodigd. Deze bijeenkomst is wel openbaar toegankelijk. Het middagprogramma start om ongeveer 15.00 uur en bestaat uit een inloop, waarin iedereen de ruimte krijgt bij de formerende partijen aan te schuiven. Voor het middag programma kunt u zich opgeven via formatie@almere.nl. Het middagprogramma vindt plaats in Baken Stad College (Rooseveltweg 5) en op een locatie in Buiten (wordt nog bekend gemaakt).

Van Garderen: “Wij hopen dat er veel mensen hun ideeën voor Almere aan ons komen vertellen. Natuurlijk zullen we echt niet alles kunnen realiseren. We laten de stad weten wat wij met de inbreng hebben gedaan.”

Het programma van zaterdag 21 april

 

Almere Stad,

Baken Stad College

(Rooseveltweg 5, 1314 SJ Almere)

Almere Buiten,

Oostvaarders College

(A. Boekenweg 3, 1333 VD Almere)

Tijd

Thema:

Thema:

09:00 – 10:00

Almere is een stad met levendige centra

Het accent van de thematafel ligt o.a. bij:

-          Stadscentra

-          Levendigheid in de centra

-          Veilige stadscentra

Almere is de veiligste stad

Het accent van de thematafel ligt o.a. bij:

-          Overlast door (jeugd)groepen

-          Ondermijning

-          Radicalisering

-          Veiligheidsregio

10:15 – 11:15

Almere is de gezonde stad

Het accent van de thematafel ligt o.a. bij:

-          Leefstijl

-          Gezondheid

-          Bewegen

Almere is de stad vol werk

Het accent van de thematafel ligt o.a. bij:

-          Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt

-          Invulling ondernemersplein

-          Marketing Almere

-          Vestigingsklimaat Almere

11:30 – 12:30

Almere is de stad van democratie

Het accent van de thematafel ligt o.a.  bij:

-          Zeggenschap in eigen wijk

-          Communicatie en zelfsturing

-          Door en met de stad

Almere is de creërende stad

Het accent van de thematafel ligt o.a. bij:

-          Kunst en Cultuur

-          Jeugd

12:45 – 13:45

Almere is de stad waar het bestaande de toekomst zeker stelt

Het accent van de thematafel ligt o.a. bij:

-          Stad zonder gas

-          Stedelijke voedselproductie

-          Stedelijke innovatie

Almere is de stad om te leven en wonen

Het accent van de thematafel ligt o.a. bij:

-          Leefomgeving Almere

-          Wonen in Almere

-          Wachtlijsten woningen

14:00 – 15:00

Almere is de stad waar iedereen mee kan doen

Het accent van de thematafel ligt o.a. bij:

-          Mee doen in de samenleving

-          Armoedebestrijding

-          Diversiteit in Almere

Almere is de stad om op te groeien

Het accent van de thematafel ligt o.a. bij:

-          Jeugd

-          Onderwijs

15:00 – 17:30

Inloop

U kunt uw bijdrage direct met de formerende partijen delen.

Inloop

U kunt uw bijdrage direct met de formerende partijen delen.