06-12-2014 - Jeugd BOA's moeten beter bewapend worden

De PVV en VVD hebben een motie ingediend om de Jeugd BOA’s (Buitengewoon Opsporings Ambtenaren) beter te bewapen. De Jeugd BOA’s worden steeds vaker geconfronteerd met geweld. Een motie van beide partijen wordt donderdag besproken tijdens de Politieke Markt.

Jeugd BOA’s zijn ambtenaren die, vaak op de fiets, overlast gevende jongeren op hun gedrag aanspreken. Het zijn geen politieagenten, maar zijn wel bevoegd om bekeuringen uit te delen. Vaak zijn ze ook het eerste aanspreekpunt voor de politie”, zegt PVV-raadslid Ramona Aukes. Volgens Aukes worden de Jeugd BOA’s steeds vaker geconfronteerd met geweld. “De jeugd verhardt, de criminaliteit verhardt en de Jeugd BOA’s geven aan dat ze zich niet altijd veilig voelen. Regelmatig worden ze bedreigd of dreigt de boel te escaleren.”
De VVD en PVV dienen daarom het voorstel in om deze Jeugd BOA’s beter te bewapenen. Het gaat dan niet om een vuurwapen, maar om wapenstok en pepperspray.
Aukes: “De wet biedt daartoe de mogelijkheid, mits deze ambtenaren aan de gestelde voorwaarden voldoen. In Almere doen ze dat allemaal.”
De Jeugd BOA’s ervaren steeds meer agressiviteit op het moment dat ze jongeren aanspreken. Fractie-assistent Ulysse Ellian (VVD) weet daar alles van: “Ik heb een keer meegefietst met een team en vond het schokkend hoeveel agressiviteit die Jeugd BOA’s ervaren. “In sommige gevallen is dan de inzet van politie noodzakelijk, bijvoorbeeld wanneer bekend is dat iemand vuurwapen gevaarlijk is. Ze hebben op dit moment alleen handboeien bij zich. Daar bereik je dan niet veel mee. Als een situatie escaleert is de politie ook niet in twee minuten aanwezig. Dan kunnen er heel vervelende dingen gebeuren. Er heeft zich zelfs een geval voorgedaan waarin de Jeugd BOA's letterlijk twintig minuten op een verdachte moesten zitten tot de politie ter plaatse was.”
Aukes:  “Het college heeft zelf aangegeven dat iedere Almeerder veilig moet kunnen wonen en werken. Dat geldt dus ook voor deze Jeugd BOA’s, vandaar dat ze deze motie hebben ingediend.”

Agenda Politieke Markt 11 december 2014