De Fractieassistent – Ulysse Ellian (VVD)

Een fractieassistent neemt namens een fractie deel aan de politieke discussie. Een assistent heeft echter geen stemrecht in de gemeenteraad. Wie zijn de Almeerse fractieassistenten? Deze week: Ulysse Ellian (VVD).

“Ik ben in politiek geïnteresseerd geraakt omdat deelname aan de politiek een bijdrage kan leveren aan de democratie. Voor mij heeft dat extra waarde. Mijn  ouders zijn politieke vluchtelingen uit Iran en Afghanistan. Ik weet dus wat het is als er géén vrijheid is. De VVD is een partij die vrijheid voorop stelt, ook de vrijheid van het individu: dat je als burger je eigen beslissingen kan nemen.

Ik ben momenteel advocaat in Almere en daarvoor heb ik ruim anderhalf jaar in de Tweede Kamer gewerkt, als staflid van de parlementaire enquêtecommissie Fyra. Deze commissie deed onderzoek naar het debacle rondom de Hogesnelheidslijn-Zuid en de Fyratreinen. Ik onderzocht de beslissingen die de laatste 10, 15 jaar gemaakt zijn door de kabinetten, de NS en bijvoorbeeld de Italiaanse bouwers van de Fyratrein. Ik was dus onderdeel van het nieuws. Een zware baan, maar ook heel waardevol. Nu draag ik ook mijn steentje bij aan de VVD-fractie in Almere. Tijdens de Politieke Markt voer ik het woord bij de discussies over veiligheid.

Specifiek heb ik me gericht op veiligheid op en rondom stations, veiligheid in de bussen en ook de aanbesteding voor de nieuwe busdiensten. Verder heb ik extra interesse voor de aanpak van jihadisme in Almere. Ik weet wat dat gedachtegoed kan aanrichten. Ik ben blij en vereerd dat ik als fractieassistent mijn steentje bijdraag aan de maatschappij en ja, dat hoop ik in een later stadium ook als raadslid te doen.”