Emailadres: mjoziasse@almere.nl
Twitter: @MirandaJoziasse
Ik zit in de raad sinds: Maart 2010

Miranda Joziasse (VVD) heeft er al een termijn als raadslid opzitten. De liberale heeft in de voorafgaande vijf jaar uiteraard de nodige ervaring opgedaan.

“Het is nu eenmaal zo dat een raadslid ‘kilometers moet maken’. Je weet na enige tijd wat er van je gevraagd wordt, hoe de hazen lopen. Daarnaast heb je natuurlijk dossierkennis opgedaan. Een historisch besef waarvan je nog weet welke punten bij andere fracties gevoelig liggen. Het valt me in de huidige raadsperiode op dat raadsleden van verschillende fracties enorm veel vragen afvuren op het college. Ze vragen, vragen en vragen door. Terwijl van een raadslid juist  een mening wordt verwacht. Hoe denk je zélf over een bepaald item, wat is jóuw inbreng in de discussie die gevoerd wordt.”

Als eindverantwoordelijk voor de VVD-fractie wijst Joziasse de nieuwe lichting VVD’ers op die verantwoordelijkheid. “Stel niet uitsluitend vragen, geef ook je mening en hou de focus vast. We staan sterk staan voor ons kiesprogramma. De focus moet liggen op werkgelegenheid en veiligheid. De lokale politiek is juist zo interessant omdat je zelf de regie voert. Door alle bezuinigingen is de zaak tot de kern teruggebracht: minder overheidsbemoeienis en meer verantwoording voor de burgers.  Dan moeten we er als overheid voor zorgen dat de burger in de positie wordt gebracht om zelf dingen te regelen. Daar zal ik me de komende jaren sterk voor maken. Want ja, ambtenaren verschuilen zich wel eens achter formele nota’s. Maar ze zitten er om dingen voor burgers mogelijk te maken.