VVD niet gerust op verkeersveiligheid Stadstuinen

De VVD is niet gerust op de ontwikkeling van de nieuwe wijk Stadstuinen in Poort. De partij wil dat de verkeersstroom in de wijk goed geregeld wordt, maar ook dat het geld dat in de grondexploitatie is meegenomen voor de International School, niet thuishoort in het ontwikkelingsplan.

Stadstuinen Poort wordt een wijk die gebouwd wordt op het braakliggende terrein rond het Topsportcentrum. Aankomende donderdag staat het ontwikkelingsplan voor de tweede keer op de agenda van de Politieke Markt. De VVD laat zich op twee punten horen. Raadslid Irene van Hooff: “Samen met het CDA hebben we een motie ingediend om de 2,25 miljoen euro die is gereserveerd voor de uitbreiding (of nieuwbouw) van de International School (ISA) niet op te nemen in het ontwikkelingsplan.”

“De ISA vinden we natuurlijk ook belangrijk”, stelt Van Hooff. “Maar over het geld dat voor die school is gereserveerd, beslist de raad pas later via een ander plan. In het voorliggende ontwikkelingsplan moet het geld niet voor een school, maar voor de kwaliteit van de wijk bestemd worden, zoals bijvoorbeeld voor de inrichting en verkeerstromen.”

Samen met de SP, PVV en CDA dringt de VVD er daarom bij het college op aan dat de verkeersdoorstroming in Poort op orde komt en niet lijdt onder de komst van de nieuw te bouwen huizen. De partijen willen hier nadrukkelijk de vinger aan de pols houden. Vorig jaar was de verkeerssituatie rond de Achillesstraat wekenlang in het nieuws. De straat was onveilig omdat fietsers en auto’s dicht op elkaar reden. Van Hooff: “Wethouder Huis erkende uiteindelijk de omissie maar de ontsluiting van Poort is sowieso erg beroerd. De wethouder zegt zijn lesje geleerd te hebben, maar daar helpen we hem graag aan herinneren. Dagelijks zijn er opstoppingen bij scholen en op de wegen vanuit de wijk richting de snelweg A6. We willen dat het college anticipeert op veranderingen in de verkeersstromen en dat de raad daar actief over geïnformeerd wordt.”