De heer Duisenberg in Almere tijdens de ronde tafel op 20 april jl. Bron: Twitter / Irene van Hoof

VVD en ChristenUnie proberen Duisenberg-methode uit

VVD en ChristenUnie zorgen komende donderdag voor een politieke primeur in Almere. Voor het eerst worden tijdens de Politieke Markt twee onderwerpen uit de jaarrekening besproken volgens de zogenoemde Duisenberg-methode. Dat betekent dat niet uitsluitend wordt gekeken naar de kille cijfers van de jaarrekening, maar ook op de effecten van het beleid.

“De methode is vernoemd naar Kamerlid Pieter Duisenberg, zoon van de ex-voorzitter van Europese Bank, Wim”, zegt Irene van Hooff (VVD).  “Het is gebaseerd op zes eenvoudige vragen waarbij het voor raadsleden mogelijk wordt om op een gestructureerde manier de begroting en verantwoording te kunnen beoordelen. Niet alleen op inkomsten en uitgaven, maar ook op de effecten van het beleid.” Marcel Benard (ChristenUnie): “Op die manier zie je niet alleen de harde cijfers, maar kan ook worden gecontroleerd of we hebben gedaan wat is afgesproken en wat het resultaat is. En of we op het goede spoor zitten om die afspraken ook op langere termijn te realiseren.”

Deze methode wordt in de Tweede Kamer gebruikt, maar ook de gemeente Amsterdam heeft bijvoorbeeld besloten om de methode toe te gaan passen. In april kregen de raadsleden tijdens een Ronde Tafelgesprek uitleg over de methode. Daar werd enthousiast gereageerd. Komende donderdag wordt de methode daarom voor het eerst als pilot gebruikt op twee deelonderwerpen van de jaarrekening: ‘Wonen, Zorg en Welzijn’ en ‘Energie Werkt!’, het energie-transitieplan waarbij Almere in 2022 energieneutraal moet zijn. Van Hooff: “Met de Duisenberg-methode zie je als raadslid verbanden die je normaal gesproken niet ziet in de cijfers van de jaarrekening.”
“De methode is feitelijk heel simpel, maar om het inzicht te krijgen is wel meer werk op de achtergrond nodig”, vult Benard aan. “En dat is best arbeidsintensief.”

De methode is dus wel tijdrovend. “Daarom is het ook een pilot”, ageert Van Hooff. “We kijken of de raadsleden nu kwalitatief een ander gesprek gaan voeren. In een later stadium worden de uitkomsten dan besproken met de wethouder.” Benard: “Er is ons al verteld dat de methode ook een groeiproces kent. Na een paar jaar kan je het beleid steeds scherper volgen.”