Emailadres: ivanhooff@almere.nl
Twitter: @irenevanhooff
Ik zit in de raad sinds: Juni 2014

In 2008 besloten mijn man en ik om naar Almere te verhuizen, omdat we hier een huis konden bouwen met ‘vrijheid van architectuur’. Uniek in Nederland. Liberale thema’s als vrijheid, verantwoordelijkheid en verdraagzaamheid komen in zo’n traject samen. En het werkt. Sinds de zomer van 2009 wonen wij met veel plezier in ons nieuwe huis én in Almere. 

Vlak daarna besloot ik om politiek actief te worden. In maart 2011 startte ik als Statenlid namens de VVD voor de provincie Flevoland. Als woordvoerder in de commissie Ruimte en voorzitter van de werkgroep Europa heb ik mezelf politiek kunnen ontwikkelen op dossiers als Oostvaarderswold, Nieuwe Natuur Flevoland en Vitaal Platteland. 

Sinds juni 2014 zit ik in de gemeenteraad. Thema’s van de provincie neem ik voor een deel mee. Zo ben ik nu woordvoerder voor Ruimtelijke Ordening, grondexploitaties en het participatiestuk van het Sociaal Domein. 

Voor mij is het ontzettend belangrijk om bij de overgang van het Sociaal Domein van het Rijk naar de gemeenten duidelijk te maken dat wij kiezen voor maatwerk. Ik ben wars van het invullen van standaardformulieren en aanbieden van standaardoplossingen. Kijk eerst naar wat iemand kan en pas in tweede instantie naar wat iemand niet kan. Hoe meer mensen meedoen, hoe beter.