Raadsleden in forum bij Politiek Event Zelfstandigenplein

Politieke partijen laten zich niet alleen in verkiezingstijd op straat zien. Vaak wordt dat gezegd, maar het tegendeel is waar! Vijf partijen waren onlangs present bij het Politiek Event van het Zelfstandigenplein Almere, waar ook Tweede Kamerlid Mei Li Vos (PvdA) sprak.

Zo’n zeventig zzp’ers waren op de bijeenkomst afgekomen, die werd gehouden in de Business Lounge van Almere City FC. Hilde van Garderen (VVD) vond het een nuttige bijeenkomst. “Een gemêleerd gezelschap variërend van nagelstyliste tot metselaar. Almere is de hoofdstad van de zzp’ers. Goed dat ze zich verenigen in het Zelfstandigenplein. Ze willen ook op gezette tijden aanwezig zijn op het Ondernemersplein. Dat is inmiddels ook gerealiseerd, heb ik begrepen. Ze zijn daar eens in de twee weken te vinden.” 

Hassan Buyatui (PvdA) was onder de indruk van de professionaliteit bij het Zelfstandigenplein. “Zzp’ers zie je eigenlijk nooit op het stadhuis. Terwijl we elkaar nodig hebben. Zowel politiek als ondernemers willen werkgelegenheid creëren en de economie overeind houden. Een serieuze gesprekspartner waar we graag mee willen samenwerken.”

Willem Boutkan (PVV) merkte dat er veel vragen waren, met name over de nieuwe VAR-regeling.  “Dat is natuurlijk iets landelijks, maar ook in Almere lopen ondernemers soms tegen teveel regelgeving op. Iemand zei ‘we hebben meer last dan voordeel van de politiek. Jullie verzinnen steeds weer nieuwe regels’, goed om dat eens te horen.”

Ook René Eekhuis (Fractie Eekhuis) spreekt van een positieve bijeenkomst. “Het Zelfstandigenplein richt zich voornamelijk op zzp’ers en die worden niet altijd gehoord. Wij vinden het goed dat zij een plekje krijgen in het Ondernemersplein. Ook hebben we voorgesteld om in Almere een Ondernemerspanel op te starten. Dat lijkt mij een goed plan om de interactie tussen raadsleden en ondernemers te verbeteren.”

Die mening is Jan Otter (ChristenUnie) ook toegedaan. “Het is absoluut drempelverlagend wanneer het Zelfstandigenplein en het Ondernemersplein samen kunnen optrekken. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Daarvoor moeten wel goede afspraken worden gemaakt. Mij viel ook op dat veel ondernemers niet zo goed weten waar ze met hun vragen terecht kunnen. Een aandachtspunt.”