Gemeenteraad gaat in gesprek met scholen over scholenprogramma

De gemeenteraad van Almere heeft alle middelbare scholen en het beroepsonderwijs in Almere uitgenodigd om op 5 oktober met de raad in gesprek te gaan over het nieuwe scholenprogramma van de gemeenteraad. Ook leerlingen en studenten zijn gevraagd om actief aan het gesprek deel te nemen.

Hilde van Garderen (VVD): “De gemeenteraad vindt jongeren in Almere een hele belangrijke doelgroep. We leggen niet alleen graag uit wat de gemeenteraad doet in Almere, maar horen juist ook graag signalen van jongeren over wat er bij hen leeft in de stad. Dat hebben we in 2016 al geprobeerd met een experiment met Snapchat, maar dat is helaas niet zo gelukt. Nu willen we graag met scholen kijken of het mogelijk is om met hen een programma te maken waar alle partijen iets aan hebben.”

Johan de Leeuw (AP/OPA): “Een scholenprogramma is natuurlijk niet direct iets politieks. Maar uit het feit dat alle fracties het initiatief om een ronde tafel te organiseren hebben ondertekend, blijkt wel dat we het allemaal heel belangrijk vinden. Sommige scholen komen al jaren naar de raadzaal, ik heb er zelf ook een aantal keer mogen bijzitten. Het is ontzettend leuk om te doen, maar we willen graag met scholen nadenken of het ook op een andere manier kan.”

Van Garderen: “De laatste keer dat ik er bij zat, hebben we geprobeerd een begrotingsspel te spelen bijvoorbeeld. Dat is ontzettend leuk. Niet alleen zien de leerlingen hoe we als raad soms moeilijke besluiten moeten nemen, omdat je nu eenmaal een euro maar één keer uit kunt geven, maar ze leren tegelijkertijd wat het is om te onderhandelen en debatteren.”

De Leeuw: “Zelf heb ik een keer meegedaan met een experiment op een school om jongeren zelf verkiezingsprogramma’s te laten maken. Welke ideeën hebben zij voor Almere? Daar kwamen echt ontzettend leuke ideeën uit voort. En dan zie je dat jongeren soms ook echt andere ideeën hebben over Almere, dan dat we in de raadzaal zien. We zouden graag met scholen kijken of de paar experimenten die we het laatste jaar gedaan hebben, kunnen uitbreiden tot een volledig programma waar scholen uit kunnen kiezen. Dat kan bijvoorbeeld de ene keer een kort bezoek aan de raadzaal zijn, tot een programma van drie dagdelen. We horen graag welke ideeën en wensen scholen en leerlingen daar over hebben.”

Het gesprek met scholen is openbaar toegankelijk en vindt plaats op donderdag 5 oktober van 20.00 uur tot 22.00 uur in Echnaton, Zwolleweg 1 Almere.