Weerstand tegen bijeenkomst over ‘maatschappelijk gedrag’

Het college wil een bijeenkomst organiseren waarin tal van maatschappelijke organisaties aangeven welke bijdrage zij leveren aan maatschappelijk gedrag van Almeerders. VVD en ChristenUnie zetten hun vraagtekens bij dit initiatief.

“Het is ongetwijfeld heel sympathiek bedoeld”, zegt Hilde van Garderen (VVD), “maar wij vinden het geen overheidstaak om hier initiatief toe te nemen. In eerste instantie zijn ouders verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kinderen. Als daarbij problemen ontstaan moet de overheid zorgen dat er instanties zijn waar Almeerders kunnen aankloppen. Nou, die zijn er voldoende in de stad. Het volstaat als de overheid die instanties bij de bewoners onder de aandacht brengt. Op welke manier die instanties die problemen oppakken, moet lekker bij die partijen worden gelaten. Bij zo’n conferentie zouden scholen bijvoorbeeld moeten aangeven wat hun bijdrage is. Dat is niet relevant. Scholen hebben immers geen opvoedende taak, die zijn er voor de kennisoverdracht.“

Ook de ChristenUnie is beducht voor de bemoeienis die het college met deze bijeenkomst aan de dag legt. “De overheid is een instantie die de meerderheid van de bevolking vertegenwoordigt”, zegt Roelie Bosch. “Meerderheden hebben de neiging hun mening aan minderheden op te leggen. Als er gestreefd wordt naar een gemeenschappelijk doel qua opvoeding, in hoeverre mogen (groepen van) mensen dan nog van de norm afwijken? Voor ons als christenen is dit zeker relevant. De overheid moet hier gewoon geen bemoeienis mee hebben, allereerst is het de verantwoordelijkheid van de ouders. Mocht dat spaak lopen, dan zijn er genoeg vangnetten. Als die instanties willen afstemmen met collega-instellingen, prima. Maar een overheid die streeft naar een gezamenlijke norm qua opvoeding is voor ons een brug te ver.”