College komt met uitwerking preventie Jeugd en Onderwijs

Vorig jaar keurde de gemeenteraad een motie goed waarmee de raad het college de opdracht gaf om de preventiemaatregelen voor Jeugd en Onderwijs op een andere manier in te vullen. Volgende week laat het college weten op welke manier die motie gaat worden uitgevoerd. Wat verwachten de indieners?

De motie werd vorig jaar opgesteld door PVV, VVD en Leefbaar Almere. De partijen waren van mening dat er in Almere wel heel erg veel middelen beschikbaar zijn om leerlingen preventief uit het sociale vangnet te houden. De raad was het daarmee eens.

“We krijgen zo vaak rapporten binnen waarin staat dat het met ‘verreweg de meeste leerlingen in Almere gewoon goed gaat’”, zegt Hilde van Garderen (VVD). “En vervolgens staat er dan dat een áántal kinderen minder goed gedijt op school. En daar moet dan speciale zorg voor komen. In sommige gevallen is dat prima natuurlijk, maar draven we niet teveel door. Ik bedoel: met verreweg de meeste kinderen gaat het gewoon góed!”

Annette Raijer (PVV) is het volledig met Van Garderen eens. “In de praktijk gaat het heel goed. Er zullen ongetwijfeld leerlingen zijn die extra steun nodig hebben. Maar het aantal mogelijkheden is wel heel fors. En wij denken dat sommige instanties ook nog eens hetzelfde doen. Denk bijvoorbeeld aan het programma Sterk in de Klas en het project Oké op School. Het verschil in beide programma’s is niet erg groot.”

Zowel PVV en VVD verwachten dat juist deze belangrijke punten door het college verwerkt zijn in de aanpak. Van Garderen: “Er is ook sprake van betutteling. Het ene kind is soms wat later in zijn ontwikkeling dan het anderen kind. Vaak komt het vanzelf goed. Ik ken een situatie waarin zo’n kind naar het Speciaal Onderwijs werd geplaatst. Later bleek hij zich prima te kunnen redden op het ROC. Soms moet je een kind ook de ruimte geven om zich te kúnnen ontwikkelen.”

Jannie Degenhardt (Leefbaar Almere) is van mening dat Sterk in de Klas en het project Oké op School wel degelijk van elkaar verschillen. “Wel vraag ik mij ook af of er kinderen buiten de boot vallen. Meten van effectiviteit en kwaliteit van preventie vraagt nog nadere uitleg van de wethouder. Ik wil graag weten welke andere factoren meespelen die invloed hebben op genoemde indicatoren. Je kan je geld maar één keer uitgeven.”

Raijer: “Ik hoop dat het college goed naar die punten gekeken heeft. Door niet direct een zorgtraject in te zetten kan ook erg veel geld worden bespaard dat weer voor andere vormen van Jeugdhulp kan worden gebruikt.”