Emailadres: hivangarderen@almere.nl
Twitter: @HildevGarderen
Ik zit in de raad sinds: Maart 2014