Emailadres: hivangarderen@almere.nl
Twitter: @HildevGarderen
Ik zit in de raad sinds: Maart 2014

Hoewel ik deze raadsperiode ben toegetreden tot de gemeenteraad, was ik daarvoor al een flinke tijd actief als fractie assistent. Ik kreeg de politieke mores dan ook met de paplepel ingegoten. Mijn vader was ooit wethouder in Amersfoort. In die tijd was de kloof tussen ouders en kinderen nog veel groter. Veel jongeren begonnen zich af te zetten. Ik ook, om mijn vader te jennen stemde ik een uiterst linkse partij. Toen het politieke klimaat begin deze eeuw begon te veranderen, wilde ik ook politiek actief worden. Ik wil graag het liberale geluid laten horen: vrijheid en eigen verantwoordelijkheid. De VVD vertegenwoordigt die waarden het beste, vind ik.

Met opgroeiende kinderen paste de portefeuille Onderwijs mij als fractie assistent uitstekend. Ik heb als fractie assistent behoorlijk wat op de agenda gezet. Ik vind oprecht dat het onderwijs beter moet aansluiten op de arbeidsmarkt. Dat gaat ook steeds beter, maar er zijn nog veel verbeterpunten. Nu ik raadslid ben heb ik Economie en Cultuur in haar portefeuille. Voor een groeiende stad als Almere is Cultuur bijzonder belangrijk. Het zorgt voor verbinding met elkaar. Er moet een aanbod zijn dat voor veel mensen interessant is: festivals, maar ook ruimte voor kleinschaligere initiatieven. Dan klop je ook eerder bij elkaar aan als er hulp gevraagd wordt.

Voor wat betreft de economie is voor mij de relatie met Amsterdam belangrijk. De metropoolregio biedt kansen. Amsterdam is de grote magneet. Wat dat betreft kunnen Almeerse partijen soms zo navelstaren. Denk eens ‘out of the box’. Sinds het Muiderslot zich ‘Amsterdam Castle’ noemt, neemt het bezoekersaantal flink toe. Waarom zou Almere zich dan niet presenteren als ‘Amsterdam New Town?’