Emailadres: etmmuller@almere.nl
Twitter: @ellentrees
Ik zit in de raad sinds: Maart 2004

Ik ben dit jaar alweer twaalf jaar raadslid. Na de vorige verkiezingen ben ik opnieuw gekozen tot voorzitter van het presidium (het dagelijks bestuur van de gemeenteraad). Daarom ben ik ook vice-voorzitter van de gemeenteraad en zit ik de vergadering voor als de burgemeester afwezig is.

Ik ben trots op het voorzitterschap van het presidium. Als voorzitter vertegenwoordig ik de gemeenteraad en niet alleen mijn eigen partij. We zien op het moment de samenleving snel veranderen, als raad kun je dan niet achterblijven. Ik vind het heel leuk om een bijdrage te leveren aan de zoektocht naar een nieuwe rol en werkwijze van de gemeenteraad.

Ervaring in de raad helpt je wel. Je kunt vertrouwen op je basiskennis van de procedures en opgebouwde dossierkennis. Maar aan de andere kant: een stad als Almere is altijd in ontwikkeling. Dus is er altijd wat nieuws. Dat maakt de politiek ook zo leuk. Kijk, een begroting komt ieder jaar terug, maar zoiets als de Floriade heb ik ook nog niet eerder meegemaakt. Ik vind het dan leuk om daar vanuit liberale beginselen op te sturen.

Als ik geen vergadering voorzit dan gaat wel gelijk de VVD-pet weer op. Ik praat mee over de Floriade, financiële vraagstukken en de transities in het sociaal domein. Op dat laatste punt is er veel veranderd. Van onze inwoners wordt steeds meer verwacht dat zij het zelf doen. Dat vraagt, nog steeds, om een grote cultuuromslag. De raad moet de ruimte laten om inwoners het op hun manier te laten doen en als politiek moeten we niet precies opleggen hoe het moet. Ik ben heel benieuwd hoe dit proces zich verder gaat ontwikkelen en of er uit komt wat we op papier mooi bedacht hebben. We mogen namelijk nooit vergeten dat het om mensen gaat. Dat is nooit saai. Ik vind het nog steeds mooi dat ik dit werk mag doen.