Publicatie 6 juni 2015 - Rectificatie op artikel 

In de rubriek ‘(Op)nieuw in de Raad’ is vorige week, zowel in de raadspagina in de Almere Dichtbij, op de website van gemeenteraad Almere als in de nieuwsbrief van de gemeenteraad, VVD-raadslid Miranda Joziasse verkeerd geciteerd.

Abusievelijk wordt daardoor de suggestie gewekt dat Joziasse van mening is dat ambtenaren zich wel eens achter formele nota’s verschuilen. Het juiste citaat had moeten zijn: “Ambtenaren worden soms door de politiek gedwongen nota’s te schrijven. Laatst ook weer met de nota Toerisme en Dierenwelzijn. Wat ons betreft kunnen ze beter ‘de stad in gaan’ om dingen voor burgers mogelijk te maken.”

Onze excuses hiervoor.