Dit is mijn tweede termijn als raadslid. De voorgaande jaren heb ik uiteraard de nodige ervaring opgedaan. Het is nu eenmaal zo dat een raadslid ‘kilometers moet maken’. Je weet na enige tijd wat er van je gevraagd wordt, hoe de hazen lopen. Daarnaast heb je natuurlijk dossierkennis opgedaan. Een historisch besef waarvan je nog weet welke punten bij andere fracties gevoelig liggen. Het valt me in de huidige raadsperiode op dat raadsleden van verschillende fracties enorm veel vragen afvuren op het college. Ze vragen, vragen en vragen door. Terwijl van een raadslid juist een mening wordt verwacht. Hoe denk je zélf over een bepaald item, wat is jóuw inbreng in de discussie die gevoerd wordt.

Als fractievoorzitter van de VVD wijs ik de nieuwe lichting VVD’ers in onze fractie ook op die verantwoordelijkheid. Stel niet uitsluitend vragen, geef ook je mening en hou de focus vast. We willen sterk staan voor ons verkiezingsprogramma. De focus moet liggen op werkgelegenheid en veiligheid. De lokale politiek is juist zo interessant omdat je zelf de regie voert. Door alle bezuinigingen is de zaak tot de kern teruggebracht: minder overheidsbemoeienis en meer verantwoording voor de burgers.  Dan moeten we er als overheid voor zorgen dat de burger in de positie wordt gebracht om zelf dingen te regelen. Daar zal ik me de komende jaren sterk voor maken. Ambtenaren worden soms door de politiek gedwongen nota’s te schrijven. Onlangs ook weer met de nota Toerisme en Dierenwelzijn. Wat ons betreft kunnen ze beter ‘de stad in gaan’ om dingen voor burgers mogelijk te maken.