Zijn er alternatieven voor de Groene Campus als magneetfunctie?

Moet de Groene Campus per se dé magneetfunctie voor Almere worden, of zijn er ook andere opties denkbaar? Dat vragen VVD, SP en PvdA zich af. Komende donderdag wordt geïnventariseerd of andere fracties er ook zo over denken.

In het coalitieakkoord van dit college is afgesproken dat Almere een fors bedrag (10 miljoen euro) wil uittrekken als investering voor een magneetfunctie die de stad op de kaart zet en ook banen gaat opleveren. Het college heeft daarbij de Groene Campus op het oog. Dat moet een terrein worden waar onderwijsinstellingen wetenschappelijk onderzoek doen naar milieuvriendelijke en duurzame oplossingen. Deze campus zou goed op het Floriadeterrein gerealiseerd kunnen worden.

SP, VVD en PvdA vinden die keuze wat voorbarig. “We kunnen die 10 miljoen maar één keer uitgeven”, zegt Miranda Joziasse (VVD). “Het college heeft beloofd met de gemeenteraad te overleggen over de magneetfunctie. Dat is niet gebeurd. Nu komt er heel snel en ‘out of the blue’ het voorstel voor de Groene Campus. Dat vinden wij overigens een prima plan, laat daar geen misverstand over bestaan, maar wellicht zijn er ook andere opties mogelijk. Het gaat om een groot bedrag, dan willen we ook alternatieve keuzes bekijken.”

Kerim Iskender (PvdA) is dat met Joziasse eens. “De keuze voor de Groene Campus laat geen alternatieven open. En die zijn er natuurlijk wel. Weten we dus eigenlijk wel wat we missen? Wij willen van andere fracties horen of zij daar ook zo over denken.”

Wat de PvdA betreft is het ook nog een uitgemaakte zaak dat de magneetfunctie zich moeten beperken tot het gebied van Onderwijs. “Wij trekken het liever breder. Je kan ook denken aan een Cultuur- of Sportinitiatief dat publiek naar Almere trekt en banen oplevert. Overigens heb ik het vermoeden dat het college ook al breder aan het kijken is dan alleen Onderwijs.”