Traagheid vergunningverlening stoort VVD

De trage handelswijze van de gemeente bij evenementen als het GROW- en Gestrand-festival stoort de VVD. De vergunningen kwamen pas laat rond, of afspraken werden ter elfder ure nog gewijzigd. Daardoor konden bijvoorbeeld omwonenden niet tijdig hun bezwaren indienen.

“Het is onbegrijpelijk dat de vergunningsverlening pas vijf werkdagen voor het GROW-festival heeft plaatsgevonden”, zegt VVD-raadslid Miranda Joziasse. “En het is niet de eerste keer dat het fout gaat. Ook in 2016 werd er niet tijdig een vergunning afgegeven. En ook bij het festival Gestrand kreeg de organisatie twee weken voor het festival ineens een wijziging van de spelregels voorgeschoteld. Dat is niet alleen voor de desbetreffende ondernemer irritant, ook omwonenden moeten tijdig weten of er voor een evenement een vergunning wordt verleend en onder welke voorwaarden. Dan hebben ze nodig de tijd om bezwaar te kunnen maken.”

Het stoort de VVD dat bewoners in de situaties van het GROW- en Gestrandfestival hun bezwaren pas na afloop konden ventileren.

De VVD wordt in dit standpunt gesterkt door de Nationale ombudsman, die er in vergelijkbare gevallen op heeft gewezen dat gemeenten voldoende kans moeten bieden voor effectief bezwaar tegen evenementenvergunningen. Eerder stelde de VVD schriftelijke vragen hierover aan het college. De beantwoording daarvan laat nog voldoende vragen open, stelt de VVD. Joziasse: “Wij willen daarom van de burgemeester horen hoe het nu toch kan dat dit regelmatig fout gaat. Is er misschien sprake van onderbezetting op een afdeling, of zijn er andere redenen aan te wijzen. Daarnaast willen we weten wat het college een redelijke termijn acht om omwonenden te informeren over vergunningsaanvragen.”
Tot slot wil de VVD ook weten welke concrete stappen het college gaat nemen om herhalingen te voorkomen. “En of er gecontroleerd wordt tijdens het evenement zelf. Ik hoorde laatst dat de kermis in Almere Buiten bijvoorbeeld regelmatig de geluidsgrens van 70 decibel overschrijdt tot soms wel 90 decibel. Wordt dat eigenlijk wel gecontroleerd?”

De VVD heeft het onderwerp komende donderdag (2 november 2017) op de agenda gezet van de Politieke Markt.