De Fractieassistent – Hans Everhard (SP)

Een fractieassistent neemt namens een fractie deel aan de politieke discussie. Een assistent heeft echter geen stemrecht in de gemeenteraad. Wie zijn de Almeerse fractieassistenten? Deze week: Hans Everhard (SP).

“Ik ben een specialistisch verpleegkundige die al sinds 1988 in Almere woont. Ik heb er inmiddels een carrière van 42 jaar in de Zorg opzitten, waarvan het grootste deel op de ambulance in Amsterdam. Zorg is dus mijn specialiteit. Toen een aantal jaar geleden de plannen werden gemaakt om de zorgtaken van de landelijke overheid naar de gemeenten over te dragen maakte ik me daar grote zorgen over en besloot ik mijn kennis politiek in te zetten. Van jongs af aan spreken de kernwaarden van eerst de PSP en later de SP mij aan, vooral de solidariteit. Ik ben ook al veertig jaar lid van de FNV. De SP heeft zich altijd ingezet voor goede en betaalbare zorg. Dat spreekt mij aan. Ik maak me overigens nog steeds zorgen over die transitie van de zorg. Almere lijkt het goed te doen, maar bij een enquête onder zorgvragers scoorde de gemeente slecht. De opnamestop bij verpleeghuizen van de Zorggroep vind ik ook verontrustend. Dat is overigens een landelijk probleem, maar we moeten wel met de Zorggroep in gesprek op welke manier ondersteuning mogelijk is.

Ik hou me ook bezig met openbare orde en veiligheid. Op de ambulance heb ik veel samengewerkt met politie en brandweer. Ik heb dus wel het één en ander meegemaakt en kan daar ook over meepraten. Tot slot stoort het mij hoe, met name in de pers, de vluchtelingencrisis wordt neergezet. Als we het over een crisis hebben dan gaat dat in mijn ogen niet over Nederland. Nee, de vluchtelingen verkeren in crisis. Als ieder Europees land een steentje bijdraagt om vluchtelingen op te vangen is er ook helemaal geen sprake van een probleem.”