Partijen zien in wietteelt economische kansen voor de stad

Almere moet zijn kansen grijpen nu het kabinet de teelt van cannabis gaat gedogen. Voordat de Eerste Kamer met het initiatiefvoorstel instemt, moet Almere in Den Haag een lobby starten om zich aan te prijzen als aantrekkelijk vestigingsgebied voor de teelt van ecologische wiet.

Het is de SP die het onderwerp dit keer op de agenda zet, samen met D66, PvdA en AP/OPA. “We hebben er eerder over gesproken, maar nu het nieuwe kabinet de teelt gaat gedogen krijgen we een nieuwe situatie”, zegt fractievoorzitter Hans Everhard van de SP. “Partijen als ChristenUnie en CDA stemden destijds niet voor dit voorstel. Nu zitten ze in het kabinet dat de teelt wil gedogen.

Misschien dat de Almeerse fracties er nu ook anders over denken. Daar zijn goede argumenten voor. De verkoop van wiet via coffeeshops wordt sinds jaar en dag al gedoogd, maar de teelt en aanvoer van wiet niet zijn geregeld. Met de legalisering draaien we illegale handel de nek om. En wiet kan ook gekweekt worden voor medicinale doeleinden. Het levert dus ook werkgelegenheid op. Ook vanuit de volksgezondheid het goed zou zijn om over te gaan op gereguleerde wietteelt, omdat nu in de illegale teelt illegale gewasbescherming wordt toegepast zoals het verboden DDT.”

Ook fractievoorzitter Martine van Bemmel (D66) hoopt dat het voorstel op een meerderheid in de raad kan rekenen. “Nederland liep altijd voorop met de kennis rond cannabisteelt, maar de laatste jaren zijn we ingehaald door landen als Amerika. Maar het is nog niet te laat. Als het initiatiefvoorstel het haalt kunnen we ons inspannen om een teler naar Almere te halen. Dat biedt enorme kansen voor de stad. Cannabis wordt niet alleen gebruikt voor jointjes, maar ook medicinaal. Daarnaast heeft het een aanzuigende werking op toeleveranciers, zoals lampen. Dat levert banen op.”

Johan de Leeuw (fractievoorzitter AP/OPA) steunt het voorstel ook. “Als we de teelt legaal maken zullen we de misdaad niet uitroeien, maar veel kleine criminaliteit wel terugdringen. Op dit moment worden een paar mensen schatrijk van de wietteelt en daar wordt geen dubbeltje belasting over betaald.”

PvdA-fractievoorzitter Jerzy Soetekouw ziet het eveneens wel zitten als Almere zich opwerpt als stad voor de wietteelt. “Ook in het kader van Growing Green City. We willen een groene stad zijn en er zijn landen waar de teelt al gelegaliseerd is. Laten we die kans pakken. Misschien dat een wietveld in Almere op zich niet zo heel veel banen oplevert, maar daaromheen gaat ook van alles gebeuren: distributie, verpakking. De spin off kan heel groot zijn. Vergeet ook niet dat het THC-gehalte (de werkzame stof voor het verdovende effect , red.) in de illegale wiethandel steeds groter wordt. Dat brengt gezondheidsrisico’s met zich mee. Bij regulering kunnen we dat gehalte vaststellen en controleren.”

Het agendapunt staat voor komende donderdag op de agenda van de Politieke Markt.