De Fractieassistent – Erwin Prins (SP)

Een fractieassistent neemt namens een fractie deel aan de politieke discussie. Een assistent heeft echter geen stemrecht in de gemeenteraad. Wie zijn de Almeerse fractieassistenten? Deze week: Erwin Prins (SP).

“Ik richt me binnen de SP op verschillende portefeuilles, maar milieu en economie zijn voor mij daarbij de meest belangrijke. Dat komt misschien ook omdat ik zelf een klein bedrijf heb. De SP heeft niet bepaald de naam een ondernemerspartij te zijn, maar de laatste tijd is daar wel nadrukkelijker aandacht voor. Het aantal kleine mkb’ers en vooral zzp’ers groeit sterk en vaak is er weinig geregeld op het gebied van collectieve ziektekosten of arbeidsongeschiktheidsregelingen. Het is belangrijk dat deze groep mensen ook goed beschermd is. Maar ook op het gebied van werkgelegenheid en aanbestedingsbeleid is er voldoende te winnen. In Almere hebben we onlangs een beter beleid daartoe vastgesteld, prima.”

Prins woont al geruime tijd in Almere, maar is pas de laatste jaren politiek actief. “Ik ben zelf ondernemer, maar in het leven draait het niet alleen om geld. Er kunnen veel dingen beter. Dan kan je klagend op je stoel blijven zitten óf er zelf iets aan veranderen. Ik kies voor dat laatste. Dat doet me ook goed als mens. De SP is mijn partij vanwege het sociale gezicht. Onze speerpunten zijn sociale woningbouw, zorg en armoedebeleid. Maar ook economie is dus belangrijk. Want of het nu gaat om betere zorg of een nieuwe strook asfalt: alles heeft met economie te maken.”