SP wil inzicht in prijsklasse sociale huurwoningen

Het college wil de komende vier jaar in Almere tussen de 1000 en 2000 sociale huurwoningen gaan bouwen. De SP juicht dat plan toe, maar wil inzicht krijgen in de behoefte van de woningen in de sociale huursector.

“Want ook in de sociale sector zijn huurwoningen die in prijs variëren”, legt fractievoorzitter Ans DeSumma van de SP uit. “De allergoedkoopste woningen kosten tot 409,92euro en zijn bestemd voor jongeren tot 23 jaar. Valt een huurwoning boven dat bedrag dan kan er geen huurtoeslag meer worden aangevraagd, dus dat is best cruciaal. Het kan echter ook gaan om woningen met een huur van boven de 700 euro. En dat zijn nu net niet de woningen waar we op zitten te wachten.”

Wanneer de raad inzicht krijgt in de behoefte van de woningen in de sociale huursector, dan heeft het de kans en mogelijkheid om vast te stellen of het gevoerde beleid voldoet aan de behoefte. DeSumma: “Zonder deze kennis slaan we er - met zijn allen - maar een slag naar en dat moet een raad niet willen.”

De SP had eerder technische en schriftelijke vragen gesteld om hier duidelijkheid over te krijgen, maar volgens DeSumma heeft dat geen duidelijke informatie opgeleverd. “Het college heeft er geen inzicht in en de raad dus ook niet. Vandaar dat wij de wethouder hierover binnenkort op een de Politieke Markt vragen zullen stellen. Hopelijk steunen andere fracties ons daarbij. Want om de woningnood te bestrijden is het noodzakelijk om te weten waar het meeste behoefte aan is. Ik denk dat een instantie als Woningnet daar inzicht in kan geven.”
Bij de SP leeft de vrees dat de coöperaties niet staan te springen om de allergoedkoopste woningen te bouwen. “Maar we bouwen naar de behoefte. En als blijkt dat er vooral behoefte is aan woningen tot 405 euro, dan voorzien we in een behoefte.”