SP zoekt steun voor wooncomplex jonge autisten

De SP wil dat er in Almere een woongelegenheid komt voor jonge mensen met een stoornis in het autistisch spectrum. Voor deze groep zijn speciale wooneisen.

Binnenkort gaat op initiatief van de stichting BWA (Begeleid Wonen Autisme) in de Eilandenbuurt de eerste paal de grond in van een complex waar mensen met autisme zelfstandig kunnen wonen. “Maar die woningen komen boven de huurgrens van 411 euro te liggen”, zegt raadslid Ans DeSumma van de SP. “Voor jongeren is daarvoor geen huursubsidie aan te vragen. En dat maakt het voor jonge mensen niet haalbaar om zich daarvoor in te schrijven. De BWA meldde zich dus onlangs op de Motiemarkt met een nieuwe motie die oproep om in Almere ook een voorziening voor autisten tussen de 18 en 23 jaar te realiseren.”

De SP steunt die motie van harte. DeSumma: “Het gaat om kleinere wooneenheden. Er is momenteel een wachtlijst voor, dus er zal voldoende animo zijn. Woningbouwvereniging Goede Stede is in ieder geval bereid mee te denken.”

In feite wijkt een woonvoorziening voor deze doelgroep niet zo heel veel af van een ‘gewone’ flat. “Het gaat om woningen waar contactgeluiden, zoals bovenburen met parket en naaldhakken, worden beperkt en waar bijvoorbeeld het daglicht niet rechtstreeks binnenkomt”, zegt DeSumma. “Dat is allemaal niet heel kostbaar. Het mooie van deze motie is dat het niet oproept om een zak geld beschikbaar te stellen, maar om partijen bij elkaar om tafel te krijgen: de BWA, de gemeente en dus een woningcoöperatie zoals bijvoorbeeld Goede Stede.“

Gezien het enthousiasme die destijds in de raad leefde voor de voorziening die in de Eilandenbuurt komt, verwacht de SP ook voor deze motie voldoende steun in de raad. PvdA en D66 zouden al geïnteresseerd zijn.

Of dat daadwerkelijk zo is, zal komende donderdag (23 november) blijken. Dan wordt het agendapunt besproken in de Politieke Markt.