SP vindt verloting sociale huurwoningen niet eerlijk

Het systeem van verloting van sociale huurwoningen gaat volgens de SP niet eerlijk. 50% van de sociale huurwoningen wordt via verloting verdeeld. De SP is van mening dat mensen die al jaren staan ingeschreven daardoor gedupeerd worden. De partij wil maximaal 15% verloten.

Sinds januari is de methode gewijzigd waarop sociale huurwoningen (met een rekenhuur tot €710,10) in Almere worden verdeeld. Tot dit jaar werden alle vrijgekomen woningen verdeeld op basis van inschrijftijd. Sinds januari is dat nog maar de helft. De andere helft wordt verloot. “Dat is niet eerlijk tegenover de mensen die al zes, zeven jaar keurig hun inschrijfgeld betaald hebben”, vindt fractievoorzitter Ans de Summa van de SP. “Hun kans is ineens gehalveerd. Het is frustrerend wanneer iemand die nog maar pas staat ingeschreven, door puur geluk, wél een woning krijgt. Bij onze fractie komen daar klachten over binnen.”
De gemeenteraad besloot vorig jaar tot deze nieuwe regeling. Achterliggende gedachte is dat mensen die snel een woning nodig hebben, niet meer volledig afhankelijk zijn van hun inschrijfduur.

De SP begrijpt die redenering, maar vindt niet dat de helft van de sociale woningen verloot zou moeten worden. “De helft verloten is wel erg veel”,  onderschrijft De Summa. “Waarom kan Almere niet dezelfde regels hanteren als in Amsterdam en andere grote steden wordt gebruikt. Die verloten maximaal 15% procent. Dan maakt iemand die snel een woning nodig heeft nog steeds kans, maar wordt iemand die al jaren ingeschreven staat minder zwaar benadeeld. Dat is in ieder geval eerlijker.”

De SP wil graag toetsen of andere partijen die mening ook zijn toegedaan. “Zo niet, dan moeten we bespreken of de verrekening van de inschrijfgelden op een andere manier mogelijk is. Iemand die wordt ingeloot is immers minder geld kwijt dan iemand die al jaren ingeschreven staat als woningzoekende.”