Raad op Straat: SP vindt op Super Zaterdag gehoor bij bewoners Poort

Politieke partijen laten zich niet alleen in verkiezingstijd op straat zien. Vaak wordt dat gezegd, maar het tegendeel is waar. De SP ging 20 februari, in het kader van Super Zaterdag, op pad in het stadsdeel Poort.

Super Zaterdag is een landelijk SP initiatief waarbij zo veel mogelijk actieve SP leden langs de deuren gaan om een beeld te krijgen van de onvrede die er heerst in de wijk, de stad en in het land. Zo waren in Poort ook Tweede Kamerlid Eric Smaling en de SP-fracties van NOP, Zeewolde en Lelystad van de partij. De SP’ers trokken langs de deuren van het Homeruskwartier rondom de Poseidonsingel. De bewoners werd een prikkelende vraag voorgelegd: ‘wat zou u politiek willen veranderen als er 4 miljard euro extra te besteden was?’ Die 4 miljard wil de SP binnenhalen door het heffen van een ‘miljonairstax’ onder de veelverdieners in Nederland. Dat zou uiteindelijk 4 miljard euro moeten opleveren.

De komst van de SP was vooraf aangekondigd door flyers in de brievenbussen te gooien. “De meeste mensen willen die 4 miljard investeren in de Zorg”, zegt voorzitter Sianne Smits van de SP Almere. “En dan met name om het Eigen Risico te drukken. Op wijkniveau werd veel gesproken over de verkeersveiligheid. Veel straten in Poort zijn nog niet af. De Achillesstraat, een fietspad waar ook auto’s mogen rijden, wordt als ‘zeer gevaarlijk’ bestempeld. En ook waren er klachten over de slechte busverbinding, zwerfvuil en het tekort aan winkels.“

De SP’ers constateerden tot hun opluchting dat op het thema ‘onveiligheid’ nauwelijks een verband werd gelegd met de vluchtelingen. “Daar hadden we ons een beetje op ingesteld”, aldus Smits. “Maar dat werd eigenlijk nauwelijks genoemd.”

De meeste bewoners in Poort reageren verheugd als de SP’ers in hun rode jassen voor de deur staan. “Ze zijn blij dat ze hun zegje kunnen doen”, verklaart Smits. “De SP is een actiepartij, dus we zoeken altijd contact met mensen. Ze merken dat wij willen luisteren. Zo staan we iedere eerste zaterdag van de maand op de markt en hebben we op maandag het wekelijkse Sociaal Punt.”

De actie in Poort zal de SP-fractie zelf ook tot actie aanzetten. Smits: “We hebben eind februari nog tijdens de spits een kijkje genomen bij de Achillesstraat. Dat is inderdaad een gevaarlijk punt. We gaan in gesprek met bewoners en andere politieke partijen om verdere actie te ondernemen.”