SP en PvdA willen aanpak schoolverzuim

In 2016 gingen 128 Almeerse leerplichtige kinderen – korte of langere tijd - niet naar school. En dat zijn alleen nog maar de kinderen die officieel geregistreerd staan. Het werkelijke aantal ligt naar het zich laat aanzien beduidend hoger. SP en PvdA willen weten wat het college daartegen gaat doen.

“128 kinderen die thuis zitten: dat kán gewoon niet”, verzucht fractievoorzitter Ans DeSumma van de SP. “Die kinderen krijgen geen goed onderwijs en hebben geen sociale contacten met klasgenootjes. Daar maken we ons ernstig zorgen over. Hoe langer het thuiszitten duurt, hoe nadeliger dat is voor een kind.”

Uit landelijke cijfers blijkt dat in Almere relatief meer kinderen van school wegblijven dan elders in het land. De PvdA en de SP vinden vooral de snelle stijging een zorgelijke ontwikkeling. Zeker omdat het werkelijke aantal thuiszittende kinderen nog veel hoger ligt. Ze baseren zich mede op het oudercollectief ‘Ouderkracht voor ’t Almeerse Kind’, waarin ouders van Almeerse thuiszitters zich hebben verenigd. Dit collectief benoemt vier probleempunten. Allereerst wordt er te laat gesignaleerd dat schooluitval dreigt. Ook kunnen kinderen die tijdens het schooljaar uitvallen dikwijls niet terecht op een andere school. Voorts worden ouders en kinderen niet betrokken. Tot slot is er onvoldoende kennis en ervaring bij hulpverleners.

“We weten nu niet of het om grote aantallen kinderen gaat. Toen ‘Ouderkracht voor het Almeerse kind’ ons benaderde en aangaf dat hun kinderen niet in de statistieken zijn opgenomen, schrokken we daar natuurlijk van”, zegt Leida Höhle (PvdA). “Ik vind het belangrijk dat we een goed beeld krijgen hoeveel kinderen er nu wekelijk thuis zitten. Dat heeft echt met een goede melding en registratie te maken, waar ook een verantwoordelijkheid ligt bij scholen en ouders. En of we alles doen om die kinderen op een goede manier zo snel mogelijk weer op een passende school krijgen. In het Jaarverslag Leerplicht zien we dat het thuiszitten bij veel kinderen gelukkig binnen korte tijd, binnen het lopende schooljaar, weer is opgelost. Maar die langdurige thuiszitters, geregistreerd én mogelijk ongeregistreerd, daar wil ik graag nog het gesprek over aan.”. DeSumma: “Dus willen we met het college in gesprek over de huidige situatie en de geplande aanpak voor het komende schooljaar: kunnen we erachter komen om hoeveel kinderen het exact gaat, dus ook de kinderen die niet geregistreerd staan?”

Ook willen beide partijen geïnformeerd worden welke aanpak het college voorstaat om het aantal verzuimende leerlingen omlaag te krijgen. “En we willen bespreken of die aanpak wellicht aanscherping behoeft.”