De fractie op bezoek bij het Leger des Heils op de Creative Campus op de Vaart.

Raadsleden bezoeken bedrijventerrein De Vaart

Op initiatief van de PVV-fractie brachten afgelopen vrijdag verschillende raadsleden een bezoek aan bedrijventerrein De Vaart. Het verouderde bedrijventerrein was de afgelopen maanden in het nieuws omdat getracht wordt hier een BIZ-terrein van te maken.

Met een BIZ-constructie betalen de bedrijven wat extra belastinggeld dat dan specifiek wordt aangewend voor het eigen terrein dat daarmee interessanter wordt voor nieuwe bedrijven om er zich te vestigen. De bedrijven wilden de raadsleden graag laten zien dat er flink wat positieve ontwikkelingen zijn op De Vaart. De PVV-fractie ging graag op die uitnodiging in en maakte ook andere fracties enthousiast. Naast de PVV, waren er daarom ook raadsleden aanwezig van de VVD, SP, PvdA, D66 en ChristenUnie. Zij brachten in totaal een bezoek aan vijf bedrijven. Daaronder bekende bedrijven Yakult, recyclingbedrijf De Vijfhoek en Alfen, maar ook kleinere bedrijven zoals Bright Composites en het Leger des Heils dat op De Vaart werk biedt aan Almeerders die meer structuur in hun leven nodig hebben, zoals bijvoorbeeld verslaafden.

Inspirerend was het bezoek aan de Creative Cooperation waar verschillende Almeerse bedrijven sinds 2013 samenwerken als coöperatie.  Stoffen en goederen  worden hergebruikte als recyclingmateriaal. Succesnummer is de ‘Elf’ een elektrisch vervoermiddel op zonne-energie. “We maken geen winst, maar hebben wel een verdienmodel”, vertelde voorzitter Robert Esseboom. “De winst gaat in nieuwe plannen zitten. Ons doel is om nieuwe werkvormen te creëren in Almere. Een uniek concept dat een nieuwe, lokale economie creëert.”

De raadsleden hadden veel waardering voor het werk van de Creative Cooperation. Asjen van Dijk (SP) wilde weten hoeveel Almeerders inmiddels baat hebben gehad bij deze aanpak. Dat bleken er bijna 400 te zijn. Veel mensen starten via Creative Cooperation een eigen bedrijf  pakken een studie op of vinden de motivatie om hun leven weer vorm te geven.
Willem Boutkan (PVV) vroeg zich af hoeveel bedrijven zich bezig houden met recycling binnen Creative Coöperation en of zij zonder subsidies wel levensvatbaar zijn.  Volgens Esseboom zit dat wel goed. “Er is een groeiende markt voor eerlijke productie, zeker als het lokaal is.”

Mooi voorbeeld waren de banners die gebruikt zijn voor Sail 2015. “Die worden na het evenement weggegooid”, aldus Esseboom. “Als ze vooraf met ons contact hadden gezocht, hadden wij op die banners bijvoorbeeld logo’s van bedrijven kunnen plaatsen. Dan hadden we van die banners weer tassen kunnen maken en er opnieuw geld mee kunnen verdienen.”