PVV wil antwoorden over bomenkap Floriadeterrein

De PVV heeft voor de Politieke Markt van komende donderdag een agendavoorstel ingediend over de bomenkap op het toekomstige Floriadeterrein. De partij wil van wethouder Tjeerd Herrema horen waar het besluit om te kappen op gebaseerd is. Ook is partij benieuwd naar de mening van andere fracties.

“Ik twijfel er ernstig aan of de twee ondernemers op het terrein, jachthaven Haddock en camping Waterhout, voldoende inspraak hebben gehad en of zij de mogelijkheid van bezwaar en beroep hebben gekregen”, zegt fractievoorzitter Toon van Dijk van de PVV. “In hun ogen werden ze overvallen dat er plotseling gekapt werd.”
De eigenaar van jachthaven Haddock heeft inmiddels een kort geding aangespannen tegen de kap. Van Dijk: “Hij voelt zich overvallen door de gemeente en eerlijk gezegd lijkt het er ook sterk op dat Herrema een uitrooktactiek toepast om deze twee ondernemers het ondernemen onmogelijk te maken. En het zijn niet alleen deze ondernemers die zich overvallen voelen. Ook omwonenden en bewonersplatform Filmwijk voelen zich gemangeld door deze dwingelandij van het college. Dat laten zij ook blijken in brieven.” 
De PVV zet grote vraagtekens bij de handelswijze van het college. “Er wordt met deze kaalslag gewoon een beslissing doorgedrukt”, stelt Van Dijk. “Je vraagt je af wat al die informatieavonden dan voor zin hebben gehad. Wij zetten daar onze vraagtekens bij en zijn ook zeer benieuwd naar de mening van andere fracties hierover.”
Het onderwerp staat geagendeerd voor de Politieke Markt van 26 januari.