Opnieuw in de raad

Opnieuw in de raad – Toon van Dijk (PVV)

Toon van Dijk is deze raadsperiode begonnen aan zijn tweede termijn als fractievoorzitter van de PVV. De komst van de partij in de Almeerse gemeenteraad was destijds landelijk nieuws.

“Inmiddels is in Almere wel bekend dat wij een ander geluid laten horen”, stelt Van Dijk vast. “We hebben items als Veiligheid en Islamisering hoger op de agenda gezet. Andere partijen kunnen niet meer bagatelliserend over dit soort onderwerpen praten omdat wij er constant bovenop zitten. Zoals de komst van die haatimam naar de moskee in Buiten. Die man beweert doodleuk dat homo’s van flatgebouwen gegooid mogen worden en vindt het terecht als mannen hun vrouwen slaan. Ik trilde echt van woede toen Annemarie Jorritsma dat met een kwinkslag afdeed. Het was voor mij het bewijs dat de houdbaarheidsdatum van onze burgemeester ver overschreden is.”

Van Dijk zegt er niet wakker van te liggen als overige raadsleden beginnen te zuchten als hij zijn stokpaardjes over de Islam weer berijdt. “Integendeel: ik hóóp juist dat ze zich ergeren. Ik blijf net zo lang op het gevaar van de Islam wijzen totdat ook bij anderen het inzicht komt dat de stroom asielzoekers en de radicalisering steeds gevaarlijker wordt. Als het straks escaleert dan kunnen ze nooit zeggen dat wij niet gewaarschuwd hebben."

Als fractievoorzitter heeft Van Dijk zijn partij de laatste jaren zien groeien. “Mijn taak is om de fractieleden de ruimte te geven om hun ding te doen. Zo heeft René Eekhuis zich ontwikkelt op de portefeuille Economische Zaken. Hij is voor veel ondernemers een bekend gezicht. En ook Annette Raijer is nu ervaren. Zij kreeg onlangs een meerderheid om het Toerisme nadrukkelijker op de kaart te zetten. Deze raadsperiode loopt pas een jaar, maar we hebben nu al meer moties en amendementen er doorheen gekregen dan de vorige vier jaar in totaliteit.