Emailadres: ajavdijk@almere.nl
Twitter: @ToonvanDijk_PVV
Facebook: PvvFractieAlmere
In de raad sinds: Maart 2010

Ik ben deze raadsperiode begonnen aan mijn tweede termijn als fractievoorzitter van de PVV. De komst van de partij in de Almeerse gemeenteraad was in 2012 nog landelijk nieuws. Inmiddels is in Almere wel bekend dat wij een ander geluid laten horen. We hebben items als Veiligheid en Islamisering hoger op de agenda gezet. Andere partijen kunnen niet meer bagatelliserend over dit soort onderwerpen praten omdat wij er constant bovenop zitten.

Zoals de komst van haatimams naar moskeeën in Almere. Ik blijf net zo lang op het gevaar van de Islam wijzen totdat ook bij anderen het inzicht komt dat de stroom asielzoekers en de radicalisering steeds gevaarlijker wordt. Als het straks escaleert dan kunnen ze nooit zeggen dat wij niet gewaarschuwd hebben.

Als fractievoorzitter heb ik mijn partij de laatste jaren zien groeien. Mijn taak is om de fractieleden de ruimte te geven om hun ding te doen. Tijdens deze raadsperiode hebben we al meer moties en amendementen er doorheen gekregen dan de vorige vier jaar in totaliteit.