Emailadres: rdubbelman@almere.nl
In de raad sinds: Opnieuw sinds 1 maart 2013

Ik houd me namens de PVV-fractie onder meer bezig met Financiën en Grondexploitatie. Dat zijn posten waar veel geld in omgaat en waarbij de gemeente ook grote risico’s loopt. De afgelopen jaren hebben we gezien dat Almere een té grote broek heeft aangetrokken. De gemeente bezit voor een half miljard aan gronden waarvan niet duidelijk is of dat ooit geld oplevert. Er is veel te veel op gegokt dat de vastgoedmarkt weer aan zou trekken. Dat gebeurde niet. In het verleden werden er  peperdure panden als de bibliotheek en de Kunstlinie gebouwd gefinancierd uit de grondopbrengsten, men is alleen even vergeten om te sparen voor beheer en onderhoud van de stad. Het gevolg is dat we nu 115 miljoen euro hebben moeten afboeken en dat alle reserves zijn verdampt. Wij waarschuwden daar jaren geleden al voor. Ik maakte destijds bijvoorbeeld al bezwaar tegen de hoge rekenrente die gehanteerd werd. Ik werd daarop weggezet als een sufferd. Nu wordt die rekenrente alsnog bijna jaarlijks  aangepast. Maar politiek kletst de wethouder zich daar handig uit.

Zoals bekend is de PVV ook fel tegenstander van de Floriade. De gemeente heeft een begroting vastgesteld waaruit blijkt dat dit 90 tot 100 miljoen euro gaat kosten. Hoe we dat gaan ophoesten is onduidelijk. Wel is er alvast 10 á 15 miljoen toegezegd,  terwijl de stad de komende jaren structureel 6 miljoen euro per jaar tekort komt voor onderhoud. Voor ons is de oplossing dan heel simpel: geen Floriade. Maar dit college legt de prioriteiten dus duidelijk ergens anders. Wij zullen daar tegen blijven ageren. Lastig, want de invloed is beperkt. Het miljoenenbudget dat is gereserveerd voor Cultuur kan volgens het college bijvoorbeeld niet worden overgeheveld naar Beheer en Onderhoud. Wij kunnen niets anders doen dan constant een tegengeluid laten horen en actief blijven zoeken naar oplossingen.