PVV geeft bewoners ‘Duckstad’ kans raad en college toe te spreken

Bewoners rond de TBS-kliniek in de Stripheldenbuurt boden de raadsleden tijdens de laatste Politieke Markt voor het zomerreces een e-petitie aan. PVV-raadslid Ramona Aukes neemt het voor deze omwonenden op door het punt op de politieke agenda te zetten. Zo krijgen de bewoners de kans hun grieven rechtstreeks aan de raad kenbaar te maken.

“De TBS-kliniek gaat uitbreiden. Het Pieter Baan Centrum verhuist van Utrecht naar Almere”, legt Aukes uit. “De bewoners hopen dat er nog aanpassingen mogelijk zijn in het ontwerp van de uitbreiding.” Het gaat specifiek om de omwonenden van de kliniek, woonachtig in ‘Duckstad’: de straten hebben namen van Disney-figuren. Tussen de Katrien Duckstraat en de TBS-kliniek ligt een speelveldje. Aukes: “De bewoners zijn echt zeer ongerust. Ze maken zich vooral zorgen om de veiligheid. In het Pieter Baan Centrum worden verdachten onderzocht van ernstige gewelds-, levens- en zedendelicten. Het is niet fijn als je dan steeds die busjes ziet aan- en afrijden.”

Volgens Aukes zal ook de verkeersdrukte toenemen. “Door de komst wordt het speelveldje al een stuk kleiner. Het zal al een heleboel schelen wanneer de ingang van het centrum naar de noordzijde wordt verplaatst. De bewoners hebben het ook in hun e-petitie aangeboden. Ik heb het daarvoor als agendapunt van de PVV opgenomen. Enerzijds omdat wij van mening zijn dat de bewoners niet voldoende zijn geïnformeerd over de plannen, anderzijds vinden wij dat ook de raad niet voldoende geïnformeerd is. Bovendien willen we op die manier de bewoners de kans geven om, voorafgaand aan de behandeling van dit onderwerp, de gemeenteraad hier rechtstreeks op aan te spreken.”

Tijdens de komende Politieke Markt krijgen ze daartoe de kans.