Publicatie 7 februari 2015 - Fracties willen duidelijkheid over gevolgen opheffen buslijn 3

Komende donderdag dient mevrouw Van Tongeren uit Almere Haven meer dan 300 handtekeningen bij de gemeenteraad in. De handtekeningen zijn van Havenaren die de geschrapte buslijn 3 terug in de dienstregeling willen.

De lijn werd op 14 december 2014 opgeheven. Sindsdien rijdt stadsbus 1 nog maar op één manier door Almere Haven, namelijk het rondje Marken, Centrum, Gouwen en niet meer de andere kant op: via Gouwen, Centrum, Marken naar ’t Oor.
Dit leidt bij veel inwoners tot ‘frustratie en woede’ want de reistijd neemt fors toe en door de langere route moeten vaak ook extra kosten worden gemaakt. Dan moeten acht extra haltes worden aangedaan. De streekbus komt maar twee keer per uur. Mevrouw Van Tongeren heeft de afgelopen weken flink wat medestanders gemobiliseerd door handtekeningenlijsten in supermarkten op te hangen en zelf rond te gaan in de bussen.  De ondertekenaars vragen zich af of de maatregel nog terug te draaien is.
Raadslid Olaf Buitelaar van de PVV zegt de inwoners heel goed te begrijpen. “De PVV is zeer ontvankelijk voor de wens om lijn 3 weer terug te laten keren. De opheffing schijnt een kostenbesparende maatregel te zijn. De wethouder heeft daar, via zijn ambtenaren, wellicht beter inzicht in dan de raadsleden. Hij heeft toegezegd in maart met een evaluatie te komen, daarin moeten ook de klachten van de reizigers in worden meegenomen. Dan is het tijd om een definitief standpunt in te nemen. Als hij het in maart niet op de agenda zet, dan doen wij het. Zijn argumenten moeten dan wel bijzonder overtuigend zijn, want ons betreft.”
Ook  bij de PvdA zijn ze benieuwd naar de argumenten van de wethouder. Fractie-assistent Ricardo Grauwde: “De toekomstbestendigheid en betaalbaarheid van het busvervoer in Almere is voor de PvdA van groot belang. Reizen met de bus moet snel en comfortabel zijn, ook tijdens de spitsuren.”
Het argument dat de veranderingen nodig waren om die kwaliteit en betaalbaarheid te waarborgen is voor de sociaaldemocraten geen uitgemaakte zaak. “In de praktijk geven reizigers echter aan dat dit anders is”, aldus Grauwde. “Dat vinden we vervelend. We moeten daarom goed bekijken wat er aan de hand is en welke klachten er momenteel gemeld zijn. Ook kunnen we kijken of er alternatieven zijn, zoals bijvoorbeeld iets lagere frequentie van buslijnen buiten de spitsuren. Alleen dan kunnen we goed overzien welke vervolgstappen er tot de mogelijkheden behoren.”