GroenLinks en PVV verbaasd over geagendeerde discussienota Dierenwelzijn

GroenLinks en PVV verbazen zich over het feit dat het college een discussienota Dierenwelzijn geagendeerd heeft voor de komende Politieke Markt. De partijen vinden dat wethouder Frits Huis met deze discussienota geen recht doet aan de eerder aangenomen motie.

“Wat we nu krijgen van Huis is een discussienota, zoals hij op 21 mei 2015 tijdens de bespreking van de door PVV en GroenLinks ingediende motie toezegde”, zegt raadslid Jenny Zerfowski. “Een week later heeft de gemeenteraad echter onze motie aangenomen, waarin het college wordt opgeroepen in overleg met professionele en private partners te komen tot een analyse van de problemen bij de uitvoering van de wettelijke taken van het dierenwelzijnsbeleid in Almere.” De motie riep ook op om tot maatregelen te komen die de uitvoeringsproblemen wegnemen. Zerfowski: “En om aan de raad een voorstel ter bespreking voor te leggen waarin sprake is van een volwaardig dierenwelzijnsbeleid Almere.”

Joske Galiart, fractieassistent GroenLinks: “Op 2 oktober 2014 bleek uit een Ronde Tafelgesprek dat er problemen zijn bij de uitvoering van de wettelijke taken die de gemeente heeft op het gebied van Dierenwelzijn.” Vanuit die wettelijke taak valt dat onder de portefeuille Veiligheid. Galiart: “Wij zien liever dat het in een wethouders portefeuille wordt ondergebracht, omdat er dan visie en beleid moet worden gemaakt. In Almere is dat broodnodig. Zo komt het voor dat agenten een dier naar het dierenasiel brengen en daarvoor een rekening krijgen. Het is ‘onduidelijkheid troef’. In de motie riepen wij, samen met de PVV, op tot duidelijkheid. De gemeente had met instanties als dierenbescherming, dierenasiel, brandweer en de dierenpolitie overleg dienen te hebben.”

Galiart en Zerfowski hopen dat er komende donderdag minimaal een prioriteitenlijst komt waarmee verder kan worden gewerkt. “Wat mij betreft komt er ook een databank met informatie over instanties die kunnen worden gecontacteerd bij calamiteiten met dieren”, besluit Galiart. “De dierenbescherming en asiel zullen ongetwijfeld al hun netwerk hebben, maar die informatie zou voor iedere instantie benaderbaar moeten zijn. Dat creëert duidelijkheid.“