Een impressie schets van het zwemstrand uit de Verkenning Kust Almere Haven

PVV: raad en bewoners zijn gepasseerd bij plan kustzone Haven

Het college had het ontwikkelingsplan voor de kustzone van Almere Haven eerst aan de gemeenteraad voor moeten leggen. Maar ook de burgers hadden vooraf inspraak moeten krijgen. Dat zegt PVV-raadslid Annette Raijer die namens haar partij komende donderdag dit onderwerp op de agenda van de Politieke Markt heeft gezet. De gemeente wil de kustzone interessanter maken voor toerisme en recreatie. “Het college slingert dit voorstel ineens de openbaarheid in”, zegt Raijer. “Uit de pers vernemen wij dat de gemeente er 10 miljoen euro tegenaan wil gooien. Dat is een fors bedrag. Het lijkt mij toch dat de gemeenteraad daarover moet beslissen. De raad heeft budgetrecht.”

De PVV zet ook vraagtekens bij de bekostiging zelf. “De verwachting is dat er door middel van woningbouw 3 miljoen euro wordt terugverdiend’”, zegt Raijer. “De PVV is benieuwd hoe woningbouw past in de wens om er een attractief recreatiegebied van te maken.”

De PVV wil opheldering van verantwoordelijk wethouder Herrema waarom de raad alleen over de plannen wordt geïnformeerd via een raadsbrief en waarom niet om advies is gevraagd. “Zeker omdat de aanpak van de kustzone niet alleen om een ontwikkelingsplan gaat, maar om een bestemmingsplan”, aldus Raijer die ook van mening is dat de bewoners door de gemeente worden gepasseerd. “Dit is niet de eerste keer dat bewoners zich slecht geïnformeerd voelen. Er komen donderdag ook bewoners van de Deltastraat de raad toespreken, waaronder iemand die een hotel pal voor zijn deur krijgt.”

Over de inhoud van de plannen die het college voorstelt zegt Raijer zich ook nog geen beeld te kunnen vormen. “Op zich is het prima om het gebied aantrekkelijker te maken. Maar het lijkt er in dit plan meer op dat het vooral om woningbouw gaat.”

Raijer is daarom benieuwd hoe andere fracties tegen de gang van zaken aankijken. “En ook mag de wethouder uitleggen waarom hij bij een dergelijk grote investering er niet voor kiest om inhoudelijk met de raad van gedachten te wisselen en dat ook burgers vooraf inspraak krijgen.”