Emailadres: ajraijer@almere.nl
Twitter: @ARaijer_PVV
Ik zit in de raad sinds: September 2011

Ik denk dat wel voor alle PVV’ers geldt dat het raadswerk in deze tweede raadsperiode wat makkelijker gaat dan toen we allemaal nieuw in de raad kwamen. Ikzelf heb inmiddels het initiatief genomen tot een aantal moties en daar ook een raadsmeerderheid voor gekregen. Andere partijen zijn de PVV serieus gaan nemen. En zo hoort het ook, omdat ze erachter zijn gekomen dat wij inhoudelijk vaak gelijk hebben. Meningen verschillen, maar ieder raadslid doet zijn werk omdat hij het beste met de stad voor heeft. De tijd is voorbij dat ze ons per definitie afbranden. Om een meerderheid te halen moet je nu eenmaal samenwerken zonder je politieke idealen te verloochenen.

Daar ben ik een aantal keer goed in geslaagd. Het maaien van waterplanten, bijvoorbeeld. Voor veel ondernemers in de waterrecreatie een doorn in het oog. Daar zijn nu afspraken over gemaakt. En ook het Toerisme als economisch belangrijke factor kreeg veel steun. De wethouder heeft al gezegd dat veel  voorgestelde ideeën en suggesties van de PVV in zijn plannen worden meegenomen. Ik ben benieuwd!

In deze termijn heb ik flink wat meer portefeuilles waar ik me mee mag bezighouden. Jeugd & Gezin, WMO/AWBZ, ICT, Groen blauwe casco, waterbeheer, Almere city Marketing, Recreatie en Toerisme  en – niet in de laatste plaats – Zorg en Welzijn. Een belangrijk punt voor de PVV. Er is de laatste jaren schandalig bezuinigd op de Zorg. Die afbraak moet gestopt worden. Zeker waar het de Zorg van onze ouderen betreft. De PVV zegt waar het op staat en draait nergens om heen. Dat is mijn stijl. Dus valt er van mij de komende jaren nog het één en ander van te verwachten.