Raad op Straat: PvdA’ers bezoeken Focuswijken van Almere Buiten

“Dit moeten we eigenlijk veel vaker doen” zeiden de PvdA-leden tegen elkaar nadat zij vorige week dinsdag terugblikten op hun bezoek aan de Bouwmeester- en Molenbuurt in Buiten.

De PvdA had een excursie georganiseerd naar beide wijken voor leden, bestuur en fractieleden. Zowel de Bouwmeester- als de Molenbuurt zijn zogenoemde ‘Focuswijken’. Dit zijn wijken met bewoners die extra aandacht kunnen gebruiken. PvdA-wethouder Henk Mulder voert als wethouder de regie op die extra aandacht van de gemeente.

De PvdA’ers kregen op het gebiedskantoor aan de Straat van Florida een introductie van gebiedsmanager Mylan Derkink. Daarna werd, samen met wijkbewoners, op de fiets door de Molenbuurt heen, koers gezet naar buurtcentrum De Wieken. Daar gaf Els Wensjes uitleg over haar Wensjes-stichting. Els heeft een winkel die, als het nodig is, binnen 24 uur hulp goederen levert aan gezinnen in Almere. Het is een project waar de PvdA’ers grote waardering voor toonden.

Datzelfde geldt voor de Zelfbeheergroep Lage Vaart die het groengebied langs het water nu al zo’n tien jaar onderhoudt. De PvdA’ers hadden met de groep afgesproken op het Van Eesterenplein in de Bouwmeesterbuurt. De werkgroep Lage Vaart bestaat uit een twintigtal burgers die belangeloos het groen onderhouden en daar ook vruchtbomen onderhouden. “Ik kan uit eigen ervaring zeggen dat het gebied van de Lage Vaart er op deze plek stukken beter uitziet dan tien jaar geleden”, laat fractievoorzitter John van der Pauw weten. “Heel enthousiasmerend.”

De laatste stop tijdens de excursie was bij het Wijkteam dat sinds begin dit jaar werkzaam is om de zorg en ondersteuning voor bewoners in goede banen te leiden. Duidelijk werd dat het Wijkteam inmiddels goed functioneert. Maar ook kwam aan het licht dat er in Almere, en zeker in de Molenbuurt- en Bouwmeesterbuurt, nog altijd een schrijnend tekort is aan betaalbare huurwoningen.

De excursie werd afgesloten met een evaluatie. De PvdA’ers waren zeer tevreden over hetgeen ze hebben mogen ervaren. “Een nuttige excursie waarvan iedereen vond dat we het vaker moeten doen”, aldus Van der Pauw.

Samen met wijkbewoners gingen de PvdA’ers op de fiets door de Molenbuurt. (Foto: aangeleverd)