In 2017 werd The Passion uitgevoerd in Leeuwarden. Foto: ANP

ChristenUnie en Pvda willen reli-spektakel The Passion naar Almere halen

Jaarlijks kijken meer dan drie miljoen Nederlanders naar het tv-programma The Passion waarin de lijdensweek van Jezus wordt uitgebeeld aan de hand van Nederlandstalige hits. Onderwijl dragen mensen een levensgroot kruis door de straten van een stad. Dat levert vaak prachtige beelden op. ChristenUnie en PvdA willen daarom het reli-spektakel in 2022, het jaar van de Floriade, graag naar Almere halen.

“Wij roepen het college op om hierover met de organisatie van The Passion in gesprek te gaan”, zegt fractieassistent Marcel Benard van de ChristenUnie. “De organisatiekosten bedragen ongeveer 200.000 euro. Dat kunnen we reserveren in de begroting, maar ook Almere City Marketing kan bijdragen. De populariteit van het programma is zo groot dat het duizenden bezoekers naar de stad trekt en Almere ook nog eens enorme promotionele waarde geeft in het jaar dat we de Floriade organiseren. Die twee ton is dan geen onoverkomelijk bedrag, lijkt ons.”

Voor de ChristenUnie is de religieuze insteek van het programma, dat op Witte Donderdag wordt uitgezonden, uiteraard een belangrijke meerwaarde, dat ligt voor de PvdA volstrekt anders. “Dat is bij ons inderdaad van secundair belang, hoewel onze partij natuurlijk ook mensen kent die gelovig zijn”, zegt John van der Pauw. “Het gaat wat de PvdA betreft natuurlijk vooral om de promotie voor Almere. Sterker: wij waren de eersten die het idee opperden tijdens de Algemene Beschouwingen. Naar The Passion kijken miljoenen Nederlanders. We weten van eerdere uitzendingen dat ze de stad waar de uitvoering plaatsvindt, op een spectaculaire manier in beeld brengen. Dat komt mooi uit in het jaar van de Floriade, wanneer de ogen van de wereld op Almere gericht zijn.”

De partijen willen daarom dat het college bij de verantwoordelijke omroepen EO/RKK gaat lobby’en om het spektakel in Almere te laten plaatsvinden. Benard: “De organisatie beslist uiteraard. Maar ze zullen vast heel enthousiast worden: Het Floriadeterrein als openingsscène voor de Tuin van Gethsemane...” John van der Pauw, aanvullend: “…en dan eindigen op de Esplanade. Ik denk dat je dan een prachtprogramma kan maken.”