Emailadres: jmwijnen@almere.nl
Ik zit in de raad sinds: Maart 2018

Even voorstellen
Ik ben een 61-jarige Larense die al sinds 1986 in Almere woont. Toen mijn kinderen opgroeiden heb ik me altijd ingezet via bestuursfuncties: de ouderraad, medezeggenschapsraad. Ook was is actief bij welzijnsstichting De Schoor. Van oorsprong ben in orthopedagoog. In dat vak help je kinderen die tegenslag ondervinden in hun schoolperiode. Je helpt ze weer op weg, het liefst in hun eigen omgeving. In de crisisjaren heb ik, ook als uitzendkracht, veel verschillende banen gehad. Ik eindigde als hoofd personeelszaken bij de Zorggroep Almere.

Waarom ben je actief in de politiek?
Ik heb dus veel in overlegorganen gezet. Het sociale domein heeft altijd mijn interesse gehad. Ik mijn werk heb ik gemerkt dat bedrijven met een goed sociaal beleid daar ook baat bij hebben. En dan bedoel ik ook op economisch gebied. Ik heb bij Visio en Huizen een reorganisatieproces begeleid waarin we aan alle werknemers vroegen wat zij het liefste wilden en welke kant zij in dat proces mee konden bewegen. Het leidde uiteindelijk tot een pijnloze reorganisatie. Het loste zich vanzelf op.

Wat zijn je belangrijkste speerpunten voor deze raadsperiode?

  • Dat Almere een goed sociaal beleid voert
  • Dat we uitgaan van de mens. Niet naar onmogelijkheden kijken. Wat kan er wél?
  • Ik wil de discussie in de raad met stijl en beschaving voeren. Tegenstellingen mogen er zijn, maar voer de discussie netjes. Keiharde polarisatie is echt niet nodig.

Wat kan de Almeerder van jou verwachten?
Ik heb de ambitie om iets te bereiken op de thema’s van het sociaal domein. Net als mijn oorspronkelijke werk als orthopedagoog wil ik mensen die tegenslag ondervinden weer op weg helpen. Ik hoop dat ik een tegengeluid kan laten horen met betrokking tot de datagekte die momenteel heerst. Alles moet gemeten worden. Sommige zaken, zeker in de zorg,  zijn domweg niet in getalletjes uit te drukken. Laten we alsjeblieft ook zelf na blijven denken.