Emailadres: jbvdpauw@almere.nl
Twitter: @infinitesimaal
Ik zit in de raad sinds: Maart 2006

Tien jaar geleden ben ik als lijstduwer in de raad gekozen. Sinds het vertrek van Alphons Muurlink ben ik daarnaast fractievoorzitter van de PvdA. Een functie waar je naartoe groeit omdat ervaring nuttig is. Een raadslid heeft niet meteen veel ervaring en een netwerk. Dat kost tijd. Ik ben de politiek ingegaan om de idealen van de PvdA te realiseren en niet om fractievoorzitter te worden. De PvdA gunt iedereen een fatsoenlijk bestaan. Daar heb je brood op de plank en een dak boven het hoofd voor nodig.

Koopwoningen staan onder water en corporaties vragen vaak de hoofdprijs voor een sociale huurwoning. De PvdA heeft bekeken of het niet anders kan. Dat initiatief zorgt voor GoedHuur-woningen - huizen waarvan de huur laag is en moet blijven - en afspraken in het coalitieakkoord. Het doet me deugd om te zien dat Jacques Monasch na een bezoek aan Almere een week later een amendement indient om huurwoningen betaalbaar te houden en dat gaten in nieuwe wetten al gedicht worden voordat de wetten ingaan. Dat is toch de kracht van een landelijke partij.

Als fractievoorzitter geef ik leiding aan de lokale fractie van de PvdA. We doen samen ons best om ons verkiezingsprogramma uit te voeren. Voor nieuwe leden van de fractie is een coach belangrijk. Dan is het mooi om te zien dat oudgedienden daar tijd voor vrij maken. Zo brengen nieuwe PvdA’ers  niet alleen onze idealen in de praktijk, maar bouwen ze ook weer waardevolle ervaring op.