Hoe krijgen we meer diversiteit op de arbeidsmarkt?

Discriminatie op de arbeidsmarkt. Iedereen weet dat het gebeurt, maar tot veranderingen leidt dat niet. CDA en PvdA willen inventariseren hoe hier in Almere verandering in kan worden gebracht. Donderdag 12 mei wordt tijdens een Ronde Tafelbijeenkomst hierover gesproken tijdens de Politieke Markt.

PvdA-raadslid Jerzy Soetekouw heeft het niet graag over ‘discriminatie’ op de arbeidsmarkt. “Dat is een negatief uitgangspunt. We moeten zorgen voor meer diversiteit. Werkgevers doen het dikwijls niet met opzet. De keuze wordt onbewust gemaakt.”

Zijn CDA-collega Bastiaan Malotaux komt met een treffend voorbeeld. “Ik las een onderzoek waarin er twee sollicitatieprocedures werden gedaan tussen een man en een vrouw. In het ene geval had de man meer werkervaring dan de vrouw, die juist weer een hogere opleiding had. In het andere geval was het precies andersom. Toch kreeg in beide gevallen de man de voorkeur met de ene keer als argument dat ervaring de doorslag gaf en het andere geval de hogere opleiding. Het lijkt er dus sterk op dat de werkgever onbewust een voorkeur heeft. Ook al denkt hij van niet.”

Juist dat aspect moet aandacht krijgen, zo stellen beide partijen. Soetekouw: “Het is lastig aantoonbaar of bij werving en selectie gediscrimineerd is, ook al is het onbewust. Leeftijd, afkomst of geslacht zou gewoon geen rol moeten spelen. Uit landelijke cijfers blijkt dat het in de praktijk wel degelijk uitmaakt. Er rust ook een taboe op. Cijfers van Almere zijn er helaas niet. Tijdens het Ronde Tafelgesprek willen wij inventariseren wat we als gemeente kunnen doen. Er zijn vast creatieve oplossingen te bedenken. Misschien een prijs instellen, of zo. Dat is van later orde. In eerste instantie is bewustwording  heel belangrijk.”

Malotaux: “Je zou ook kunnen denken aan anoniem solliciteren. In Den Haag loopt daar een proef mee. Dat kan een interessante optie zijn.”

Soetekouw en Malotaux verwachten een open discussie, komende donderdag. De raadsleden krijgen de Ronde Tafelbijeenkomst de visies te horen van De Participatiefabriek, het Bureau Gelijke Behandeling Flevoland, ondernemersvereniging OVSA en VBA en Avanti. Daarna gaan ze uiteraard ook met elkaar in gesprek.