Raad op Straat: PvdA brengt op de fiets bezoek aan Almere Stad West

Inwoners klagen vaak dat de politieke partijen zich alleen in verkiezingstijd op straat laten zien. Het tegendeel is waar. De fractie van de PvdA bracht vorige week op de fiets een werkbezoek aan Almere Stad West.

De vijftien partijleden trapten af bij het Gezinshuis aan de Vlaardingenstraat in Stedenwijk. Dit is een particulier initiatief waar, in samenwerking met de Zuiderpoortkerk, gezinnen in problemen tijdelijk onderdak kunnen krijgen. Bijvoorbeeld als gevolg van een ‘vechtscheiding’. “Mooi is dat ook het wijkteam hier nauw bij betrokken is”, vond raadslid Jerzy Soetekouw. Vervolgens spraken de partijleden in Inloophuis en activiteitencentrum De Ruimte met enkele wijkbewoners. En in buurtcentrum Stedenpunt kregen zij uitleg over de werking van de brede school, waar kinderen, veelal uit achterstandssituaties, begeleiding krijgen. Dat varieert van tandenpoetsen tot samenwerking met de nabijgelegen playground. Deze aanpak levert volgens de school duidelijke verbetering op met betrekking tot overlast. “Sommige kinderen zien wij hier vanaf hun vierde jaar opgroeien tot puber”, zo vertelde een juf.
In de moskee in de Staatsliedenwijk bleek dat er nog veel verbetert kan worden in de communicatie tussen het moskeebestuur en de klankbordgroep van buurtbewoners. Nu ontstaan er ergernissen, bijvoorbeeld op het gebied van de gewenste uitbreiding of feesten in de moskee. Wethouder Tjeerd Herrema, die deel uitmaakte van de delegatie, zegde toe hier nadrukkelijk een faciliterende rol in te willen spelen. “Communicatie is belangrijk. Er moeten afspraken met elkaar gemaakt worden en die moeten ook worden nagekomen.”
In de Muziekwijk werd tot slot nog een bezoek gebracht aan de wijkregisseur en het buurtpreventieteam Muziekwijk Noord. “Een verhelderend gesprek”, vond Jerzy Soetekouw. “De kap van de bomen aan de Pianoweg is daar eigenlijk probleemloos verlopen omdat bewoners er vanaf het begin goed bij betrokken zijn geweest. Dus escaleerde de discussie niet, zoals vorig jaar in Kruidenwijk het geval was. Er is duidelijk uitgelegd welke keuzes de bewoners hadden, welke bomen er voor in de plaats kunnen komen en wat de kosten daarbij zijn. Maar ook de eventuele overlast die ze veroorzaken.”
Ook het buurtpreventieteam kon op sympathie van de sociaaldemocraten rekenen. Dit team is  nadrukkelijk aanwezig in de wijk en dat komt het veiligheidsgevoel ten goede. “En het gaat verder dan uitsluitend het gevóel”, aldus Soetekouw. “Ook is het in de cijfers terug te zien. Het aantal inbraken in Muziekwijk Noord is namelijk behoorlijk afgenomen. Wij vinden het belangrijk dat deze teams alle waardering krijgen en dat de gemeente hen op de juiste manier faciliteert. Dit is een uitstekend voorbeeld van hoe wij samen de stad kunnen maken.”
Uiteindelijk brachten de PvdA’ers een bezoek aan maar liefst zes instellingen. “We hebben gemerkt hoe belangrijk het is om goed met bewoners te communiceren”, besluit Soetekouw. “Onze fractie doet regelmatig dit soort bezoeken per fiets. Dat wordt bijzonder op prijs gesteld.”