Emailadres: hbuyatui@almere.nl
Twitter: @HBuyatui
Facebook: hallo.buyatui
Ik woon in Almere vanaf: 2000
Ik zit in de raad sinds: Maart 2014

Iedereen moet op zijn eigen manier kunnen meedoen in de samenleving. Almere is een stad voor álle inwoners en ook ik wil mijn steentje daaraan bijdragen.

Ik ben leraar Natuur- en Scheikunde op de Meergronden in Haven en al sinds 2002 politiek actief bij de PvdA. De PvdA is echt mijn partij. De begrippen zoals ‘solidariteit’ en ‘eerlijk delen’ spreken mij enorm aan. Ik ben niet iemand die vanaf de zijlijn blijft toekijken. Ik wil me inzetten voor de gemeenschap. Ik heb me langzaam de partijcultuur eigen gemaakt. Eerst als lid en later – vier jaar lang- als bestuurslid. Bij de vorige verkiezingen besloot ik me kandidaat te stellen voor de gemeenteraad.

Ik heb een luisterend oor voor burgers en mijn netwerk is heel groot. Ik richt mij op onderwerpen als Economie, Duurzaamheid, Sport en Beheer & Onderhoud. Met name dat laatste onderwerp trekt mijn aandacht. Ik dacht altijd dat we in een jonge stad woonden, maar als het over Beheer & Onderhoud gaat lees je overal dat er meer aandacht moet zijn voor de ‘oude stad’. Ik begrijp dat wel. Structureel onderhoud vergroot de leefbaarheid in wijken, maar incidenteel is er ook extra onderhoud nodig. Dat zie je vooral in de bestaande wijken. Als raadslid zal ik me daar sterk voor maken. Verder wil ik me inzetten voor meer banen, vooral voor jongeren, en het bestrijden van discriminatie op de arbeidsmarkt. Kleine ondernemers moeten meer worden gestimuleerd, deze maken de stad levendiger en dragen bij aan de werkgelegenheid.