Emailadres: jluijendijk@almere.nl 
Twitter: @jesseluijendijk
Ik zit in de raad sinds: Maart 2018

Even voorstellen
Ik ben een 40-jarige enthousiaste, gedreven doorzetter. Ik ben geboren in Maassluis en heb ook enige tijd in Schiedam gewoond. Sinds 11,5 jaar woon ik in de Eilandenbuurt. Ik heb samen met mijn partner drie dochters en ben in het dagelijks leven zzp’er. Ik hou me bezig met internetdiensten zoals webhosting en domeinnamen.

Waarom ben je actief in de politiek?
Ik heb sociaal-democratie met de paplepel ingegoten gekregen. Opkomen voor de kwetsbaren. Mijn vader zat in de raad voor de Volkshuisvesting en was lid van de PvdA. Dat ben ik ook een poosje geweest, maar heb uiteindelijk met de Partij voor de Dieren mijn eigen richting gekozen. Aanvankelijk zag ik dit als een one issue-partij, maar later ontdekte ik dat de partij een planeetbrede visie heeft. Sinds ik vader ben, ben ik mij ook bewust van wat voor wereld ik mijn kinderen wil achterlaten.

Wat zijn je belangrijkste speerpunten voor deze raadsperiode?

  • Inzetten voor het groen in de stad, bomenkap zoveel mogelijk tegengaan
  • Ik ben erg kritisch ten opzichte van de Floriade, maar als deze niet meer tegen te houden is, laten we die dan zo groen en duurzaam mogelijk maken
  • Komen tot een fietsbeleid waarbij fietsers goed gefaciliteerd worden. Bijvoorbeeld door het goed onderhouden van fietspaden.

Wat kan de Almeerder van jou verwachten?
Ik vind serieus dat ik gefaald heb wanneer er geen beter bomenkapbeleid komt. Ook is betere communicatie vanuit de gemeente  over de bomenkap hard nodig. Ik woon zelf vlak bij de Spectrumdreef, daar zijn onlangs bomen gekapt. Als omwonende kreeg ik pas een paar dagen voor de kap een informatiebrief in de bus. Dat moet echt anders.

 

 

Portefeuilles:

  • Natuur
  • Dierenwelzijn  (dieren in natuurgebieden)
  • Floriade
  • Stedelijk beheer (inclusief groenonderhoud)
  • Ruimtelijke ordening en wonen 
  • Almere 2.0  
  • Verkeer en vervoer