PvdA en Leefbaar Almere willen idee sociale supermarkt bespreken

“De jaarlijkse bescheiden subsidieaanvragen voor het succesvolle voedselloket zouden we graag omzetten naar een structurele bijdrage”, zegt Pim Reinders van Leefbaar Almere. “We willen niet meer dat deze groep ieder jaar bij de raad moet komen bedelen. “

Leefbaar Almere heeft, samen met de PvdA, daarom een agendavoorstel ingediend over hoe zij denken dat kan worden gewerkt met een ‘sociale supermarkt’. “Het liefst willen we een ‘trapje op, trapje af’- systeem met als maat het aantal verwachte uitkeringsgerechtigden. We geven meer subsidie als er een toename in armoede is en als de armoede afneemt, geven we minder. Het lijkt logisch en we hebben het geprobeerd. Die raadsdiscussie verzandde helaas. Ook de wethouder stond niet positief tegenover dit idee omdat ze dan zou moet werken met een financiering met een open einde.”

Daarom hebben PvdA en Leefbaar Almere nu het idee van een sociale supermarkt omarmt. Dit is in Engeland ontwikkeld en ook in ons land zijn er al voorbeelden van. Reinders: “Samen met Jerzy Soetekouw van de PvdA is deze formule bezocht die daar draait onder de naam Swingmarket. Het idee is dat iedereen met een bepaald inkomen bij deze supermarkt kan winkelen tegen de kostprijs en de kleine groep die echt ondersteuning nodig heeft daarnaast een bestedingsbudget krijgt.”

De kosten worden laag gehouden omdat van de klanten als tegenprestatie ook fysieke inzet in het kader van de participatiewet zal worden gevraagd. Zoals vakken vullen, schoonmaak, kassawerk en dergelijke. “Wij willen dit in Almere beter doen omdat de gehele groep in beeld komt”, aldus Reinders. Daarmee kan ook toegang tot andere hulp gemakkelijker worden verkregen. Er kan dus efficiënter gewerkt worden en er kunnen kosten worden bespaard. Ook komen problemen eerder in beeld.”

De partijen stellen wel dat hulpverlenende organisaties zich zullen moeten beperken tot hun kerntaken en ook samenwerking moeten gaan zoeken. “De gemeente kan en moet hier beter op sturen door de regiefunctie beter in te vullen. Een sociale tuinderij is er al, structureel wil het maar niet lukken. Hier zal ook extra aandacht naar uit moeten gaan als leverancier van verse groenten en fruit aan de supermarkt”, betoogt Reinders. “Maar dan producten die de klanten willen hebben en niet vanuit hobbyisme. Het idee gaan we nu met de raad bespreken om het college van te voren goede handvatten mee te geven aangezien ook hier al werd nagedacht over mogelijkheden.”