Op welke manier mag je eigenlijk wonen in Almere?

Op initiatief van Leefbaar Almere en de VVD wordt komende donderdag tijdens de Politieke Markt gesproken over de woningprijzen in Almere. De partijen willen weten op welke manier de 60.000 woningen die Almere volgens de bouwopgave nog mag bouwen wil indelen.

“Ik woon graag in een mooi huis, daar betaal ik ook voor”, zegt raadslid Nico van Duijn van Leefbaar Almere. “Maar stel dat ik nu graag heel vaak op vakantie wil, zou ik dan in Almere ook in een huis met een huur van 250 euro kunnen wonen? Is die keuze aanwezig? Ik denk het niet, want we bouwen momenteel naar draagkracht. Daarom zie je veel woningen gebouwd worden tot 700 euro huur, want dan krijg je maximale subsidie. De vraag is: willen we dat soort woningen wel? Hoe gevarieerd kunnen we die 60.000 woningen eigenlijk bouwen? Dat willen we graag boven tafel krijgen.”

Zijn collega Irene van Hooff (VVD) sluit zich bij die opvatting aan. “Leefbaar Almere heeft weliswaar een andere insteek dan wij, maar ook wij willen graag meer inzicht krijgen aan welke knoppen we als gemeenteraad kunnen draaien om de woningprijzen te beïnvloeden. Er zullen zeker mensen zijn die graag heel goedkoop willen wonen. Maar het is nu eenmaal zo dat huizen met een duurdere koop- of huurprijs meer geld opleveren. Met andere woorden: van dat geld kan je de omgeving mooier maken. Om die reden zijn wij voorstander om meer middeldure huurwoningen te realiseren.”

Van Duijn ziet dat ook als optie. “Daar is zeker markt voor. Maar is er ook markt voor iemand die geen behoefte heeft aan die woonluxe? Die tevreden kan wonen in een soort container met moestuintje?”
De partijen willen van deskundigen uitgelegd krijgen op welke manier de gemeenteraad daar invloed op kan uitoefenen. Van Hooff: “Het is altijd een ingewikkelde, technische kwestie met juridische en financiële aspecten. Leefbaar en VVD kiezen voor een andere insteek: wat willen we eigenlijk? Hoe willen we dat die 60.000 woningen ingevuld worden. En wat doet dat met de sfeer in de stad?”

“Misschien is het wel onmogelijk om voor 250 euro een woning te bouwen.”, zegt Van Duijn. “Nou, dan weten we dat voortaan. We willen inzicht. Zo roepen linkse partijen dat er in Almere vooral veel sociale huurwoningen moeten komen. Prima, maar besef dan wel dat daarmee geen geld in het laatje komt voor de stad. De woningprijs is één van de vele factoren die bepaalt wie er in je stad komen wonen. Maar aan welke knoppen kunnen we als raad nog meer draaien?”

Tijdens de bijeenkomst brengen de fracties de kennis samen vanuit de landelijke én specifieke Almeerse praktijk. Na die informatieve uitleg kunnen er vragen gesteld worden, ook door aanwezigen in de zaal en mensen die thuis de vergadering via internet volgen. Zij kunnen online hun vragen voorleggen.